Apie mus

Lopšelis – darželis pirmą kartą duris atvėrė 1982 m. gruodžio 8 d.

Pirmoji įstaigos vedėja buvo Ona Laicėnienė,

1985 m. – 2008 m. vadovavo Violeta Stancikienė.

Nuo 2008 m. lopšeliui – darželiui vadovauja Laimutė Špokienė.

Nuo 2000 m. l-d „Rugelis“ dalyvauja projekte "Sveikas darželis". Visos pedagogės priklauso respublikinei ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijai "Sveikatos želmenėliai".

Nuo 2011 m. atnaujinta narystė sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle.

Nuo 2011m. "Rugelis" yra respublikinio projekto "Olimpinė karta" narys.

2009-2010 m.m. ir 2011 -2012 m.m. lopšelis - darželis dalyvavo tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje "Zipio draugai".

2012 m. "Rugelis" tapo Gamtosauginių mokyklų programos - projekto dalyviu.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įstaiga tapo Biržų lopšelio - darželio "Genys" skyriumi.

Įstaigoje dirba 24 darbuotojai. Veikia 4 grupės - 1 lopšelio, 2 ikimokyklinio, 1 priešmokykliniougdymo.Vaikus ugdo 9 pedagogės.

Darbo laikas: 7 val. iki 17.30 val.

 

P4130314

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacijos kategorija Išsilavinimas
Laimutė Špokienė direktorė 2 vadyb. aukštasis
Nida Alonderienė skyriaus vedėja aukštesnysis
Nida Alonderienė auklėtoja vyresn. auklėtoja aukštesnysis
Edita Ranonienė auklėtoja vyresn. auklėtoja aukštesnysis
Danutė Ikamienė auklėtoja auklėtoja metodininkė aukštesnysis
Danutė Ikamienė priešmok. ugdymo pedagogė priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė aukštesnysis
Ema Bedalienė auklėtoja vyresn. auklėtoja aukštesnysis
Rita Mačienė auklėtoja vyresn. auklėtoja aukštesnysis
Lina Danisevičienė auklėtoja vyresn. auklėtoja aukštesnysis
Vigilija Macienė meninio ugdymo mokytoja vyresn. meninio ugdymo mokytoja aukštasis
Rimutė Kizinienė auklėtoja vyresn. auklėtoja aukštesnysis