RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


rugsėjo 01 d. - rugsėjo 30 d.

RUGSĖJO MĖNESIO RENGINIAI

Rugsėjo 2 d.
   Šventinis rytmetis „Labas! Kaip gyvuoji?"
      Vaikai, pedagogai
Rugsėjo 10 d.
   Mokytojų tarybos posėdis
      L-d „Genys" ir skyriaus „Rugelis" pedagogai
Rugsėjo 16-20 d
   Aktyvaus judėjimo savaitė „Judu – tinginį šalin veju!", skirta Europos judumo savaitei paminėti. Žingsniavimo, bėgimo, šokio, judrių žaidimų, dviračių dienelės.
      Vaikai, darbuotojai
Rugsėjo 27 d.
   Masinis sporto renginys visai šeimai „Judu, krutu su šeima kartu" Biržų Jaunimo stadione
      L-d „Genys" ir skyriaus „Rugelis" vaikai, jų šeimos nariai, darbuotojai
Rugsėjo 30 d.
   Įstaigos VGK (vaiko gerovės komisijos) posėdis
      Komisijos nariai
Rugsėjo mėn.
   Olimpinio projekto „Olimpinė karta" koordinavimo grupės susitikimas
      Grupės nariai
Rugsėjo mėn.
   Gamtosauginės programos įgyvendinimo komiteto posėdis
      Komiteto nariai
Rugsėjo mėn.
    Vaikų tėvelių susitikimai su grupių pedagogais
      Vaikų tėveliai, grupių pedagogai

PROJEKTO „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“ I- OJO ETAPO FESTIVALIS „MES UŽ LIETUVĄ!“

   Jau penktus metus Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) kartu su Respublikine ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) organizuoja projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės" (LMŽ). Šio projekto tikslas - didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį bei skatinti Lietuvos ikimokyklinių įstaigų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. Projektą sudaro trys etapai. I-asis etapas organizuojamas įstaigoje įtraukiant 5-6 m. amžiaus ir jaunesnius vaikus. II -asis etapas vyksta rajono mastu, kurio metu varžosi 5-6 m. amžiaus vaikų komandos (3 mergaitės, 3 berniukai). III -iasis etapas – respublikinis, kuriame varžosi rajonus atstovaujančios komandos. Kad projektas būtų kokybiškas ir vyktų sklandžiai organizatoriai kvietė pedagogus į specialius mokymus. Mūsų įstaigoje šio projekto koordinatorės yra pedagogės Rimutė Kizinienė ir Edita Ranonienė.
   Kovo 9 d. darželyje vyko I-ojo etapo festivalis. Kadangi už poros dienų laukė Kovo 11-osios šventė renginį pavadinome „Mes už Lietuvą!". „Bedančių" grupės vaikai bei „Pabiručių" grupės keletą vaikų tapo varžybų sirgaliais. O „Bildukai" ir vyresni vaikai iš „Pabiručių" grupės varžėsi tarpusavyje. Dalyvavo 4 komandos po 6 vaikus (viso 24 vaikai). Šventę pradėjome nuo sportininkų pagerbimo bei Lietuvos himno. Po to sekė komandų prisistatymas, teisėjų žodis ir bendra sirgalių bei dalyvių mankšta. Smagiai prasimankštinus prasidėjo varžybos. Vaikai parodė ką buvo išmokę per treniruotes – bėgo, šokinėjo su kamuoliu, lindo tuneliu, rinko spalvotus kamuoliukus. Po varžybų kiekvienam dalyviui buvo skirti sirgalių aplodismentai ir projekto organizatorių sukurti diplomai. Sirgaliai taip pat neliko pamiršti – visi gavo vaisių ir galimybę kartu su sportininkais pašokti ir padūkti. Šauniai padirbėjo ir vaikai, ir varžybų organizatorės ir teisėjos Rimutė ir Edita. Ačiū! Beje teisėjų dar laukia svarbus darbas – suburti įstaigos rinktinę komandą, kuri dalyvaus II-jame projekto etape (kovo 22 dieną). Palinkėkime sėkmės!