RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


rugsėjo 01 d. - rugsėjo 30 d.

RUGSĖJO MĖNESIO RENGINIAI

Rugsėjo 2 d.
   Šventinis rytmetis „Labas! Kaip gyvuoji?"
      Vaikai, pedagogai
Rugsėjo 10 d.
   Mokytojų tarybos posėdis
      L-d „Genys" ir skyriaus „Rugelis" pedagogai
Rugsėjo 16-20 d
   Aktyvaus judėjimo savaitė „Judu – tinginį šalin veju!", skirta Europos judumo savaitei paminėti. Žingsniavimo, bėgimo, šokio, judrių žaidimų, dviračių dienelės.
      Vaikai, darbuotojai
Rugsėjo 27 d.
   Masinis sporto renginys visai šeimai „Judu, krutu su šeima kartu" Biržų Jaunimo stadione
      L-d „Genys" ir skyriaus „Rugelis" vaikai, jų šeimos nariai, darbuotojai
Rugsėjo 30 d.
   Įstaigos VGK (vaiko gerovės komisijos) posėdis
      Komisijos nariai
Rugsėjo mėn.
   Olimpinio projekto „Olimpinė karta" koordinavimo grupės susitikimas
      Grupės nariai
Rugsėjo mėn.
   Gamtosauginės programos įgyvendinimo komiteto posėdis
      Komiteto nariai
Rugsėjo mėn.
    Vaikų tėvelių susitikimai su grupių pedagogais
      Vaikų tėveliai, grupių pedagogai

AKIMIRKOS IŠ RENGINIO „KAIP VIŠTYTĖ IR GAIDELIS VELYKAS ŠVENTĖ“

   Pažiūrėkit, kokia smagi šventė! Į ją atropojo vabalai („Bildukų" grupė), atšokavo kiškiai („Bedančių" grupė), atskrido paukšteliai („Pabiručių" grupė), atšokavo net varlės („Švelnukų" grupė). Visi susirinko ir padėjo Vištelei (vyresnioji auklėtoja Lina Danisevičienė) ir Gaideliui (ugdytinis Gustas Mušauskis) pamestų kiaušinių ieškoti. O beieškant, spėjo ir daineles sudainuoti ir šokius pašokti. Suradę kiaušinėlius draugiškai visi juos margino ir Vištelės keptais sausainukais vaišinosi.