Korupcijos prevencija

Apie pastebėtus korupcijos atvejus galite pranešti

 

Korupcijos prevencijos programa

 

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas

 

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GENYS“ 2020–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GENYS“ 2020- 2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA