Veikla

 DARŽELIO NUOSTATAI

 

PRANEŠIMAS APIE BIRŽŲ RAJONO LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGELIS" REORGANIZAVIMĄ

 

BIRŽŲ RAJONO LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGELIS" REORGANIZAVIMO
SĄLYGŲ APRAŠAS

 

VALDYMO STRUKTŪRA


„DIREKTORIAUS METINĖS UŽDUOTYS 2018 METAMS“

 

  „DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 METUS“