Savivalda

Skyriaus „Rugelis“  taryba:

Jurgita Venskienė – pirmininkė (tėvų atstovė).

Danutė Ikamienė – pirmininkės pavaduotoja (pedagogų atstovė).

Ema Bedalienė – sekretorė (pedagogų atstovė).

Lina Melnikonienė – narys (darbuotojų atstovė).

Indrė Leliukė – narys (tėvų atstovė).

Dalius Barkauskas – narys (tėvų atstovas).

 

 

Vaiko gerovės komisija:

Nida Alonderienė – pirmininkė, skyriaus vedėja.

Lina Danisevičienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Ema Bedalienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Kristina Grunskienė – narė, Biržų seniūnijos socialinė darbuotoja.

Indrė Leliukė – narė, tėvų atstovė.

Jolita Špokienė – sekretorė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ELGESIO IR ETIKOS NORMOS

 

VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS