RUGELIS

L/d „Genys“ skyrius

Šį mėnesį vyksta...

No events

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija:

Nida Alonderienė – pirmininkė, skyriaus vedėja.

Lina Danisevičienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Ema Bedalienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Kristina Grunskienė – narė, Biržų seniūnijos socialinė darbuotoja.

Indrė Leliukė – narė, tėvų atstovė.

Jolita Špokienė – sekretorė.

Vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės