Šeimos klubo „Šypsenėlė“ veikla

  • Šeimos klubas – nevyriausybinė, visuomeninė, ne pelno siekianti organizacija, kuri savo veiklą grindžia savo organizaciniais nuostatais. Klubo nariai patys siūlo veiklos formas ir vykdymo metodus.

TIKSLAS

  • Skatinti naujas bendradarbiavimo su šeima formas, dalintis gerąja patirtimi įvairiais vaikų auklėjimo, ugdymo klausimais ir mokintis kartu su vaikais turiningai leisti laisvalaikį.

 

UŽDAVINIAI

  • Įgyvendinti įvairaus pobūdžio kultūrinius, sveikatos, socialinius ir kitus projektus.
  • Organizuoti seminarus, susitikimus, paskaitas šeimos nariams.
  • Skatinti tėvų iniciatyvą dalyvaujant įstaigos veikloje, buriant ne tik darželio, bet ir vietos bendruomenę.
  • Aktyvinti ir skatinti metodo „buvimas kartu“ įgyvendinimą.

 

LAUKIAMI REZULTATAI

  • Šeimos klubas „Šypsenėlė“ išsiplės savo narių skaičiumi.
  • Bendras tėvų ir pedagogų darbas bus naudingas abiems pusėms, suaktyvės bendravimas ir bendradarbiavimas.
  • Daugiau šeimų supras laiko leidimo su savo vaiku svarbą.