RUGELIS

L/d „Genys“ skyrius

Šį mėnesį vyksta...


balandžio 01 d. - balandžio 30 d.

Balandžio mėnesio renginiai

Balandžio 8-30 d.
Priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas „Orų stebėtojai. Mūsų laboratorijos meteorologinė stotelė".


Balandžio 10 d.
Pažintinė išvyka į Biržų meteorologinę stotį.


Balandžio 11 d.
Meno dirbtuvės-diskusija. Projekto „Šiukšlius ir Eko" knygos iliustravimas kartu su dailininke Giedre Urbonavičiene.


Balandžio 17 d.
Teatriuko „Smagumėlis" spektaklis vaikams „Mergaitės Doli atostogos kaime".


Balandžio 18 d.
Rajoninė priešmokyklinio amžiaus ugdytinių ir mokytojų gamtamokslinė konferencija „Gamta ir mes!" Biržų regioninio parko lankytojų centre. Organizuoja l-d „Genys".


Balandžio 19 d.
Respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2024" (LMŽ) II etapas. Įstaigos sporto festivalis.


Balandžio 22 – gegužės 3 d.
Respublikinio ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų STEAM kūrybinių darbų projektas „Mamytės vardas gražiausias". Lauko dailės galerija.


Balandžio 23 d.
Respublikinio priešmokyklinio amžiaus vaikų orientavimosi
sporto żygis „Ateik ir įveik - 2024" Dauguviečio parke. Organizatoriai m-d „Vyturėlis".


Balandžio 26 d.
Edukacinės pamokėlės „Mokomės rūšiuoti šiukšles".


Balandžio 22 d. -gegužės 3 d.
Tarptautinio projekto „Pasaulinės veiksmo dienos 2024" (#GlobalActionDays) veiklos. Organizatoriai aplinkosaugos švietimo fondas (FEE). Danija.


Balandžio mėn.
Iniciatyva „Sėju, laistau, prižiūriu - Mamytei gėlę auginu!"


Data tikslinama
Užsiėmimai tema „Mano emocijos" l-d „Genys" sensoriniame kambaryje.


Balandžio 29 d.
Lauko diskoteka, skirta pasaulinei Šokio dienai paminėti.


Balandžio 30 d.
Rajoninė metodinė diena „Kalbos ugdymas darželyje. Kaip mums sekasi?" Biržų ŠPT. Vykdytą projektą pristato Bildukų grupės mokytojų komanda.

Projektinė veikla

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės ataskaitos skelbiamos www.darzelis-genys.lt

Darbuotojų darbo užmokestis

Informacija ruošiama.

Savivalda

Lopšelio - darželio taryba

Aukščiausia savivaldos institucija, teikianti tėvų ir pedagogų atstovus svarbiausiems ugdymo įstaigos veiklos tikslams numatyti bei įgyvendinti ir spręsti kitus įstaigos veiklos klausimus.

1. Vesta Strelcova – pirmininkė (tėvų atstovė).

2. Sandra Skadinienė – pirmininko pavaduotoja (mokytoja).

Nariai:

3. Nida Alonderienė (skyriaus „Rugelis“ vedėja).

4. Aušra Pliekaitienė (mokytoja).

5. Ilona Čingienė (mokytoja).

6. Lina Jurkaitė - Valentinienė (tėvų atstovė).

7. Asta Armonė (tėvų atstovė).

8. Šarūnė Viederienė (tėvų atstovė).

9. Kristina Pakalnienė (skyriaus „Rugelis“ tėvų atstovė).

Mokytojų taryba

Nuolat veikianti darželio savivaldos institucija, skirta vaikų ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi įstaigos pedagogai. Mokytojų tarybai vadovauja direktorė Laimutė Špokienė.

Metodinė grupė

Veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Grupei vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Valintėlienė.

Metodinės grupės funkcijos:

  1. Nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus.
  2. Planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą.
  3. Nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.