RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


lapkričio 01 d. - lapkričio 30 d.

Lapkričio mėn.

Spalio 29-lapkričio 5 d.

   Atliekų surinkimo projektas „Mes rūšiuojam!“

      Vaikai, darbuotojai

 

Lapkričio 5-14 d.

   Teminė savaitė „Rūšiuoju – vadinasi galvoju!“. Susitikimas su Biržų m. vyr. specialistu – ekologu

      Vaikai, darbuotojai, svečiai

 

 Lapkričio 13 d.

    Mokymai „Vaikų turizmo renginiai. Mokinių sauga“

      Pedagogai

 

 Lapkričio 16 d.

   Draugų diena, skirta tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti. Linksmoji draugų diskoteka

      Vaikai, darbuotojai

 

Lapkričio 20 d. 

   Akcija „Sportuojantys koridoriai“

      Vaikai, pedagogai

 

 Lapkričio 23 d.

    Respublikinė konferencija „Pilietiškumo ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje: galimybės ir problemos“ (rajono ikimokyklinės įstaigos pristato pranešimus šia tema)

       Pedagogai

 

Lapkričio m. 

   Įstaigos VGK posėdis 

      Komisijos nariai

 

 Lapkričio m. 

    Įstaigos įvaizdžio kūrimo darbo grupės susitikimas „Švenčių belaukiant“

       Grupės nariai

 

 

 

 

 

 

Darbuotojų darbo užmokestis

2015 metai

VIDUTINIS MĖNESINIS

DARBO UŽMOKESTIS

 

Eil. nr.

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ()

1.

Direktorius

 

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

3.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

 

4.

Meninio ugdymo mokytojas

 

5.

Auklėtojas

 

6.

Vyresnysis auklėtojas

 

7.

Ūkvedys

 

8.

Vyriausias buhalteris

 

9.

Dietistas

 

10.

Sandėlininkas

 

11.

Sekretorius

 

12.

Virėjas

 

13.

Pagalbinis darbininkas

 

14.

Valytojas

 

15.

Sargas

 

16.

Kiemsargis