RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


vasario 06 d.

Vasario mėn.

Vasario 5- 9 d.

   Teminė savaitė „Lietuviškos duonelės kelionė". Edukacinės išvykos į Biržų duonos kepyklą ir Sodeliškio dvaro sodybą.

      Vaikai, pedagogai

 

Vasario 12-15 d.

   Šventinė savaitė „Čia mūsų namai":
     • Akcijos „100 sveikinimų Lietuvai", „100 žingsnių Lietuvai"
     • „Laiškas Mažąjam lietuvaičiui"
     • Šventinis renginys „Čia mūsų namai"
     • Pramoga: sferinio filmo peržiūra Rinkuškių bibliotekoje
     • Vaikų piešinių paroda „Mažo žmogučio Lietuva"

      Vaikai, darbuotojai, Rinkuškių bendruomenės nariai,
kviestiniai svečiai

 

Vasario 19-23 d.

   Teminė savaitė „Lietuvių kalba – pati gražiausia!". Kalbos dienelės Rinkuškių bibliotekoje

     Vaikai, pedagogai, kviestiniai svečiai

 

Vasario 21 d.

  Spektaklis vaikams „Mergaitė Doli saldainių šalyje"

     Vaikai

 

Vasario 12 d.

   Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2018 m." mokymai Šiauliuose

     Įstaigai atstovauja pedagogės E. Ranonienė ir R. Kizinienė

     

Vasario mėn.

   Darželio tarybos posėdis

      Tarybos nariai 

Darbuotojų darbo užmokestis

2015 metai

VIDUTINIS MĖNESINIS

DARBO UŽMOKESTIS

 

Eil. nr.

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ()

1.

Direktorius

 

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

3.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

 

4.

Meninio ugdymo mokytojas

 

5.

Auklėtojas

 

6.

Vyresnysis auklėtojas

 

7.

Ūkvedys

 

8.

Vyriausias buhalteris

 

9.

Dietistas

 

10.

Sandėlininkas

 

11.

Sekretorius

 

12.

Virėjas

 

13.

Pagalbinis darbininkas

 

14.

Valytojas

 

15.

Sargas

 

16.

Kiemsargis