RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


sausio 01 d. - sausio 31 d.

Sausio mėn.

Sausio 9 d.

   Metodinis pasitarimas “Ugdymo turinio planavimas. Ką galime daryti geriau?“ lopšelyje-darželyje „Genys“

      pedagogai

 

Sausio 11 d.

   Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Tarptautinė žodelio „Ačiū“ diena.

      Vaikai, darbuotojai

 

Sausio 16 d.

   Draugystės dienelė. Viešnagė lopšelyje-darželyje „Genys“. Lėlių teatro spektaklis vaikams.

      Vaikai, pedagogai

 

Sausio 14-18 d.

   Gamtosauginio projekto akcija „Gerumo medis“

      Vaikai, vaikų tėveliai, darbuotojai

 

Sausio 21-22 d.

   Veikla lauke „Sniego paslaptys“, skirta pasaulinei Sniego dienai paminėti. Tyrinėjimai, stebėjimai, atradimai.

      Vaikai, pedagogai

 

Sausio- vasario mėn. (pagal oro sąlygas)

   Žiemos sporto šventė visai šeimai „Besmegenių išdaigos“

      Vaikai, jų tėveliai, darbuotojai

 

Sausio mėn.

  Darželio tarybos posėdis

      Tarybos nariai

 

Sausio 14 d.

   Įstaigos veiklos įsivertinimo grupės susitikimas

       Grupės nariai

 

Sausio mėn.

 Vaikų piešinių paroda „Medžiai žiemą“

      Vaikai

 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojų darbo užmokestis

2015 metai

VIDUTINIS MĖNESINIS

DARBO UŽMOKESTIS

 

Eil. nr.

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ()

1.

Direktorius

 

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

3.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

 

4.

Meninio ugdymo mokytojas

 

5.

Auklėtojas

 

6.

Vyresnysis auklėtojas

 

7.

Ūkvedys

 

8.

Vyriausias buhalteris

 

9.

Dietistas

 

10.

Sandėlininkas

 

11.

Sekretorius

 

12.

Virėjas

 

13.

Pagalbinis darbininkas

 

14.

Valytojas

 

15.

Sargas

 

16.

Kiemsargis