RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...

No events

Darbuotojų darbo užmokestis

2015 metai

VIDUTINIS MĖNESINIS

DARBO UŽMOKESTIS

 

Eil. nr.

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ()

1.

Direktorius

 

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

3.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

 

4.

Meninio ugdymo mokytojas

 

5.

Auklėtojas

 

6.

Vyresnysis auklėtojas

 

7.

Ūkvedys

 

8.

Vyriausias buhalteris

 

9.

Dietistas

 

10.

Sandėlininkas

 

11.

Sekretorius

 

12.

Virėjas

 

13.

Pagalbinis darbininkas

 

14.

Valytojas

 

15.

Sargas

 

16.

Kiemsargis