RUGELIS

L/d „Genys“ skyrius

Šį mėnesį vyksta...

No events

Savivalda

Aukščiausia savivaldos institucija, teikianti tėvų ir pedagogų atstovus svarbiausiems ugdymo įstaigos veiklos tikslams numatyti bei įgyvendinti ir spręsti kitus įstaigos veiklos klausimus.

Skyriaus „Rugelis“  taryba:

Jurgita Venskienė – pirmininkė (tėvų atstovė).

Danutė Ikamienė – pirmininkės pavaduotoja (pedagogų atstovė).

Ema Bedalienė – sekretorė (pedagogų atstovė).

Lina Melnikonienė – narys (darbuotojų atstovė).

Indrė Leliukė – narys (tėvų atstovė).

Dalius Barkauskas – narys (tėvų atstovas).

 

 

Mokytojų taryba 

Nuolat veikianti darželio savivaldos institucija, skirta vaikų ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, skyriaus vedėjas bei visi įstaigos pedagogai. Mokytojų tarybai vadovauja direktorė Laimutė Špokienė.

 

ELGESIO IR ETIKOS NORMOS