RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...

No events

Savivalda

Lopšelio – darželio taryba:

Jurgita Venskienė – pirmininkė (tėvų atstovė)

Danutė Ikamienė - pirmininkės pavaduotoja (pedagogų atstovė)

Lina Melnikonienė - sekretorė (darbuotojų atstovė)

Samanta Mačytė - narė (tėvų atstovė)

Laura Ruplėnienė – narė (tėvų atstovė)

Ema Bedalienė - narė (pedagogų atstovė)

 

 

Vaiko gerovės komisija:

Nida Alonderienė – direktorės pavaduotoja ugdymui

Ema Bedalienė – auklėtoja

Edita Ranonienė – auklėtoja

Jūratė Popovienė – tėvų atstovė

Reda Mikalojūnienė – Širvėtos seniūnijos socialinio darbo organizatorė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS