RUGELIS

L/d „Genys“ skyrius

Šį mėnesį vyksta...


liepos 01 d. - rugpjūčio 31 d.

Vasaros sezono renginiai

Birželio 10-11 d.
NŠA projekto mokymai „2.2-178(PŠ) Ikimokyklinio
ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas
vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis:
mokymai programų rengėjams" Rokiškyje.


Birželio 21 d.
Kūrybinis detektyvas „Kur slepiasi paparčio žiedas?" (Rasos šventė).


Birželio 28 d.
Dienos STOVYKLA „SPORTAS - SVEIKATA, PURVAS - PRAMOGA!". Olimpinis projektas + Tarptautinė purvo diena.


Liepos 5 d.
KARŪNOS DIENA, skirta Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai.


Liepos 19 d.
IŠDYKUSIŲ BURBULŲ DIENA. Eksperimentų lauke diena „Gaminame muilo burbulus"


Liepos 25 d.
Veiklos dienelė lauke „DEBESŲ KARALYSTĖ" (Debesų stebėjimas, kūrybiniai darbai).


Liepos 29 d. – rugpjūčio 2 d.
KŪRYBINĖ savaitė „MANO MIESTAS ŠVENČIA" (Biržų miesto šventė).


Rugpjūčio 14 d.
Veiklos dienelė lauke „VASAROS APYRANKĖ" (Žolinės).


Rugpjūčio 26-30 d.
SUSITIKIMAI su grupių mokytojų komandomis.


Birželis-rugsėjis
Sveikatos ugdymo projekto „Veikla lauke: kuriu, judu,
tyrinėju, žaidžiu" įgyvendinimas

Komisijos

Vaiko gerovės komisija

Violeta Valintėlienė – pirmininkė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui).

Livija Samuilovaitė – pavaduotoja (logopedė).

 

Nariai:

1. Rita Čiūdarienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

2. Ona Drevinskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja - metodininkė.

3. Asta Vaicekavičienė – socialinė pedagogė.

4. Nida Alonderienė – skyriaus „Rugelis“ vedėja.

5. Jolanta Svicinienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

6. Gabrielė Kondrotaitė – sveikatos priežiūros specialistė.

Gražina Skurdelienė – sekretorė.

 

Mokytojų atestacijos komisija

Laimutė Špokienė – direktorė (komisijos pirmininkė).

Rima Karaliūnienė – ikimyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja (sekretorė).

Gintutė Žagarienė – Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Aušra Pliekaitienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė.

Rasa Šoblinskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Rimutė Kizinienė – skyriaus „Rugelis“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Vita Mikoliūnienė – skyriaus „Rugelis“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.