RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...

No events

Ugdymo programos

 

  Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas organizuojamas remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2015 m.) bei įstaigos bendruomenės parengta Ikimokyklinio ugdymo(si) programa (2007 m., nauja redakcija 2016 m.)

 

ugdymui 2        https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf

    Priešmokyklinio ugdymo turinį reglamentuoja:

    Priešmokyklinio ugdymo programa  (2014 m.).

    Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (2013 m. lapkričio 21 d. Nr. V-1106).

    Priešmokyklinio ugdymo priemonių samprata (2003 m. spalio 15 d. Nr. ISAK-1434).

 

ugdymui 1   https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf