RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


balandžio 01 d. - balandžio 30 d.

Balandžio mėnesio renginiai

Balandžio 1 d.
Rajoninė viktorina priešmokyklinio amžiaus vaikams „Linksmai žaidžiu - gražiai kalbu". (Organizatoriai - Biržų m- d „Vyturėlis" komanda)


Balandžio 2 d.
Mėlynoji" akcija Autizmo dienai paminėti


Balandžio 2 d.
Šventinis rytmetis lauke „Velykų medis"


Balandžio 7 d.
Respublikinė akcija, Sveikatos dienai paminėti. Bendra rytinė mankšta – šokis „Banana cha-cha"


Balandžio 9 d.
Įstaigos ikimokyklinės programos atnaujinimo darbo grupės susitikimas


Balandžio 13, 16, 27 d.
Nuotolinis seminaras „Palankus emocinis mikroklimatas darbe" (lektorė psichologė V. Šap)


Balandžio 14 d.
Paskaita „Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais" (lektorius psichologas E. Karmaza)

 

Balandžio 15 d.

Respublikinės asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ akcija „Aš bėgu-2021!“


Balandžio 18 d.
ES projekto „Inovacijos vaikų darželyje" kvalifikacijos tobulinimo programos „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?" įvadinė dalis


Balandžio 22 d.
Nuotolinis metodinis pasitarimas „Skaitmeninio raštingumo tobulinimas siekiant inovatyvaus ugdymo. Dalinimasis kolegialia patirtimi"


Balandžio 23 d. arba 30 d. (pagal oro sąlygas)
Pavasarinė „rugeliečių" talka „Gyvenkime dar gražiau!"


Balandžio 28 d.
Nuotolinis seminaras „IT panaudojimo ugdymo procese galimybės ir patirtis" (veda l-d „Genys" priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė A. Pliekaitienė)

 

Balandžio 29 arba 30 d.

Respublikinės Asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ praktinė konferencija


Balandžio 29 d.
Kūrybinis projektas „Tau, mano mamyte!"


Balandžio 30 d.
Šokio diena lauke „Aš šoku mamytei!" (šokio diena +mamos diena)


Balandžio mėn.
Aktyvi veikla „Basų kojų iššūkis. Aš galiu, o tu?"
( Įstaigos sveikatos projektas „Basakojų dienos")


Balandžio mėn.
Respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės" I etapas (6-7 pamokėlės)


Balandžio mėn.
ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto ,,Palankios šeimai erdvės kūrimas" veiklos