RUGELIS

L/d „Genys“ skyrius

Šį mėnesį vyksta...


kovo 01 d. - kovo 30 d.

Kovo mėnesio renginiai

Kovo 2 d.
Edukacijų ciklo „Žaliasis raštingumas" kūrybinės dirbtuvės (nuotoliniu būdu).


Kovo 1- 17 d.
Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto „Mes mokomės žaisti šaškėmis" turnyras įstaigoje. Organizatoriai Biržų l-d „Drugelis".


Kovo 3 d.
Pažintinė išvyka į Biržų „Kaštonų" pagrindinę mokyklą.


Kovo 3 d.
Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies konkurso „Tramtatulis" vietinis turas.


Kovo 7 d.
Pažintinė išvyka į Biržų „Aušros" pagrindinę mokyklą.


Kovo 7-10 d.
Šventinės dienos tema „Spalvota Lietuva":
• Kūrybos valandėlė „Lietuvos atributika";
• Respublikinė akcija „Bėgynės su Lietuvos vėliavėlėmis" ;
• Trispalvio kaspino diena.


Kovo 9 d.
Paskaita priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Kaip pasiruošti atnaujintoms bendrosioms programoms (BP)?". Pagal Biržų ŠPT planą.


Kovo 10 d.
Respublikinis projektas „Augu Lietuvai stiprus ir sveikas". Organizatoriai Biržų l-d „Ąžuoliukas" (nuotoliniu būdu).


Kovo 11 d.
Biržų muziejaus „Sėla" organizuojama šventė/akcija, skirta Kovo 11 d. paminėti.


Kovo 14 d.
„Alfa" lėlių teatro spektaklis „Kelionė pas Todėl".


Kovo 17 d.
Miego diena kitaip. Dienos tema „Kur gyvena sapnai?".


Kovo 18 d.
Pavasarinė „Geniukų ir Rugeliukų mamų mugė" . Organizatoriai l-d
„Genys" taryba.


Kovo 20-24 d.
Žemės ir vandens diena. Gamtosauginė akcija „Sėju, laistau, sodinu – darželiui gėlę auginu".


Kovo 21 d.
Biržų l-d „Genys" ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių eilėraščių deklamavimo konkursas „Deklamuoju Lietuvai'.


Kovo 22 d.
Biržų rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų raiškiojo skaitymo konkursas „Deklamuoju Lietuvai". Organizatoriai Biržų l-d „Genys".


Kovo 23 d.
Ugdymo lauke seminaras „Mokomės su stichijomis. Vanduo". Organizatoriai Lauko akademija. Vilnius.


Kovo 24 d.
Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto „Mes mokomės žaisti šaškėmis" turnyro baigiamasis renginys (nuotoliniu būdu).


Kovo 28 d.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Biržų ŠPT.


Kovo 29 d.
Švietėjiška veikla. Susitikimas/diskusija tėvams su įstaigos logopede tema „Vaikų kalbos raidos ypatumai".


Kovo 31 d.
Lietuvos vaikų ir moksleivių - liaudies kūrybos atlikėjų - konkursas „Tramtatulis“. Regioninis turas Panevėžyje.


Kovo mėn.
Įstaigos pedagogų tarybos posėdis.


Kovo mėn.
Įstaigos projekto „Socialinės-emocinės aplinkos kūrimas. Atsipalaidavimo erdvės-ramybės kampeliai" veiklos.


Kovo mėn.
Kvalifikacijos tobulinimo kursai. Ilgalaikė programa „Įtraukusis ugdymas – kas tai?"(mokytojams), „Vadovų akademija 2023" (vadovams). Besimokančių darželių tinklas (nuotoliniu būdu).