RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


balandžio 11 d.

Balandžio mėn.

Balandžio 4 d.

  Rajoninis šventinis ikimokyklinių įstaigų renginys „Augame Lietuvai" Biržų m. kultūros centre

     Rajono ikimokyklinių įstaigų atstovai, „Bildukų" grupės vaikai, pedagogai

 

Balandžio 9 d.

    Respublikinė akcija „Aš bėgu 2018"

     Vaikai, darbuotojai

 

Balandžio 12 d.

   Renginių dienos Rinkuškių bibliotekoje

      „Pabiručių", „Bedančių" grupių vaikai, pedagogai

 

Balandžio16-27 d.

   Respublikinis sveikatos stiprinimo projektas „Judėkime šokio ritmu"

     Vaikai, darbuotojai

 

Balandžio 19 d.

   Metodinis-praktinis užsiėmimas Biržų ŠPT
   „Vaiko socialinės emocinės kompetencijos ugdymas. Ką turi žinoti auklėtojos padėjėja?"

      Auklėtojų padėjėjos

 

Balandžio 25 d.

  VGK posėdis

      Komisijos nariai

 

Balandžio 30 d.

    Metodinis pasitarimas tema „Veiklos lauke organizavimas "

      Pedagogai

 

Balandžio 16-22 d.

   Ekologinė akcija „Darom 2018". Naujo gamtosauginio kodekso pristatymas

      Vaikai, darbuotojai

 

Balandžio 26 d.

   Rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogių metodinio būrelio projekto „100 gerų darbų" baigiamoji dalis

     Rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogai

 

Balandžio m.

  Darželio tarybos posėdis

      Tarybos nariai, grupių vaikų tėvelių atstovai