RUGELIS

L/d „Genys“ skyrius

Šį mėnesį vyksta...


balandžio 01 d. - balandžio 30 d.

Balandžio mėnesio renginiai

Balandžio 8-30 d.
Priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas „Orų stebėtojai. Mūsų laboratorijos meteorologinė stotelė".


Balandžio 10 d.
Pažintinė išvyka į Biržų meteorologinę stotį.


Balandžio 11 d.
Meno dirbtuvės-diskusija. Projekto „Šiukšlius ir Eko" knygos iliustravimas kartu su dailininke Giedre Urbonavičiene.


Balandžio 17 d.
Teatriuko „Smagumėlis" spektaklis vaikams „Mergaitės Doli atostogos kaime".


Balandžio 18 d.
Rajoninė priešmokyklinio amžiaus ugdytinių ir mokytojų gamtamokslinė konferencija „Gamta ir mes!" Biržų regioninio parko lankytojų centre. Organizuoja l-d „Genys".


Balandžio 19 d.
Respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2024" (LMŽ) II etapas. Įstaigos sporto festivalis.


Balandžio 22 – gegužės 3 d.
Respublikinio ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų STEAM kūrybinių darbų projektas „Mamytės vardas gražiausias". Lauko dailės galerija.


Balandžio 23 d.
Respublikinio priešmokyklinio amžiaus vaikų orientavimosi
sporto żygis „Ateik ir įveik - 2024" Dauguviečio parke. Organizatoriai m-d „Vyturėlis".


Balandžio 26 d.
Edukacinės pamokėlės „Mokomės rūšiuoti šiukšles".


Balandžio 22 d. -gegužės 3 d.
Tarptautinio projekto „Pasaulinės veiksmo dienos 2024" (#GlobalActionDays) veiklos. Organizatoriai aplinkosaugos švietimo fondas (FEE). Danija.


Balandžio mėn.
Iniciatyva „Sėju, laistau, prižiūriu - Mamytei gėlę auginu!"


Data tikslinama
Užsiėmimai tema „Mano emocijos" l-d „Genys" sensoriniame kambaryje.


Balandžio 29 d.
Lauko diskoteka, skirta pasaulinei Šokio dienai paminėti.


Balandžio 30 d.
Rajoninė metodinė diena „Kalbos ugdymas darželyje. Kaip mums sekasi?" Biržų ŠPT. Vykdytą projektą pristato Bildukų grupės mokytojų komanda.

1,2% parama

Gerbiami tėveliai!

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems už paramą mūsų lopšeliui-darželiui, kurią skyrėte pervesdami dalį pajamų mokesčio sumos už 2023 metus.

Dėkojame ir tiems, kurie tikėdami mūsų idėjomis nuoširdžiai skatino tai padaryti savo draugus ir artimuosius.

Jūsų paramos dėka darželio aplinka tampa vis jaukesnė.

Norintys paremti ir šįmet mūsų lopšelį-darželį, tai galite padaryti pervesdami 1,2% GPM, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą (FR0512 versija 04) elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), adresu http://deklaravimas.vmi.lt/

 

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2 (Paramos gavėjas)
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 190534670 (lopšelio – darželio „Genys" kodas)
E3 laukelyje nurodykite SKYRIUI RUGELIS (pagal tai mes žinome ar Geniui ar Rugeliui skirta parama)

 

Jūsų parama bus panaudota įstaigos saugios ir modernios edukacinės aplinkos kūrimui. Šią paramą Jūs galite skirti iki 2024 metų gegužės 1 dienos.

 

 Primename savo duomenis:

Biržų lopšelis-darželis  „Genys“ skyrius „Rugelis“

Liepų g. 30, Biržų k., Širvėnos sen.

AB Luminor bankas

a/s LT064010041300040058

kodas 190534670

 

DĖKOJAME