RUGELIS

L/d „Genys“ skyrius

Šį mėnesį vyksta...

No events

KOLEGA-KOLEGAI

Gegužės 24 d. lopšelio-darželio „Genys" skyriuje „Rugelis" įvyko metodinis pasitarimas „Lauko edukacinės aplinkos – kaip jas prisijaukinti?". Renginys organizuotas siekiant atliepti vieną iš 2023 m. įstaigos veiklos plano tikslų – įgyvendinti patyriminio ugdymo gryname ore koncepciją. Esamas ir naujai kuriamas edukacines lauko erdves pristatė skyriaus vedėja N. Alonderienė. Skyriaus mokytojos dalinosi praktine patirtimi, atsakė į kolegų klausimus. Praktinę veiklą lauko edukacinėje erdvėje „Patirčių kampas" pristatė priešmokyklinio ugdymo mokytoja J. Svicinienė. Pasitarimo metu dalintasi įžvalgomis iš ugdymo lauke seminarų „Mokomės su stichijomis: vanduo, žemė ir oras" (vykusių kovo, balandžio, gegužės mėn.). Trijuose seminaruose dalyvavo mokytojų ir ugdytinių tėvų komandos. Diskutuota apie numatomas įkurti naujas lauko erdves pagal veiklos pobūdį lopšelyje-darželyje „Genys" ir skyriuje „Rugelis", tolimesnį kvalifikacijos tobulinimą, žinių gilinimą, patirties kaupimą. Priimti susitarimai.

BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIŲ MOZAIKA

Respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2023“ II-asis etapas

   II-ojo etapo metu organizavome sporto festivalį, kuris visus kvietė aktyviai pajudėti. Renginio metu dalyviai prisiminė olimpines idėjas, garbingai įnešė vėliavą, pristatė pačių gamintus taikos balandžius ir skirstėsi į sporto sektorius. Festivalio metu buvo išrinkta komanda, kuri atstovaus įstaigą III- ojo etapo metu Panevėžyje.

 

 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lietuvių liaudies dainų, žaidimų ir šokių festivalis „Sėjau rūtą 2023“

 

    Į festivalį susirinko vaikai iš Biržų  bei  kaimyninių rajonų ikimokyklinių įstaigų. Pasipuošę tautiniais kostiumais dalyviai dainavo, trepsėjo lietuvių liaudies šokius, žaidė žaidimus. Taip pat visi dalyviai prisijungė prie LRT organizuojamos iniciatyvos  „Pridainuojame Europą“ ir draugiškai užtraukė „Čiūto tūto“.

Dėkojame l-d „Genys“ bendruomenei už šaunų festivalio organizavimą, o „Saulės“ gimnazijai už transporto paslaugas!

 

 

Rajono bėgimo varžybos, skirtos lengvaatlečio Jono Pipynės taurei laimėti

 

     Kasmetinės varžybos, kurias organizuoja Biržų kūno kultūros ir sporto centro bendruomenė. Bėgime dalyvavo mūsų darželio vyresnieji – Bedančių grupės vaikai. Šios grupės auklėtinė Lana Dževečkaitė savo amžiaus grupėje laimėjo garbingą III-ają vietą. Sveikinam!

 

 

Pažintinės edukacinės išvykos

 

Bildukų grupės vaikai svečiavosi ekologiniame V.V. Stankevičių ūkyje. Susipažino su ūkio darbais, apžiūrėjo ūkio gyventojus, ragavo skanaus šeimininkų gaminto sūrio. Dėkojame Adelės K. tėveliams už organizuotą pažintinę išvyką. O už vaikų pavežėjimą labai esame dėkingi Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ bendruomenei!

 

 

Bedančių grupės vaikai dalyvavo Biržų regioninio parko organizuotoje edukacijoje „Kas urvelyje gyvena?“ Susipažino su urvų gyventojais, jų elgsena, aplankė bebrų namus.

 

Ir vėl esame dėkingi „Atžalyno“ mokyklai už vaikų pavežėjimą!

 

 

 

 

 

1,2% parama

DĖKOJAME visiems Biržų lopšelio-darželio „Genys“ ir skyriaus „Rugelis“ bendruomenių nariams už paramą, kurią skyrėte pervesdami dalį pajamų mokesčio sumos už 2022 metus.

�� DĖKOJAME ir tiems, kurie tikėdami mūsų idėjomis nuoširdžiai skatina tai daryti savo draugus ir artimuosius.
�� Parama bus skiriama lauko edukacinių erdvių turtinimui.
parama