RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


gegužės 01 d. -

Gegužės mėnesio renginiai

Gegužės 2-10 d.
Tarptautinis projektas „Globalinės veiksmo dienos 2022" (pagal gamtosauginę programą)


Gegužės 7 d.
Respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022" baigiamasis festivalis Panevėžyje


Gegužės 6-13 d.
Mokytojų veiklos įsivertinimo aptarimas, pokalbiai


Gegužės 12 d.
Nuotolinė edukacinė valandėlė apie Saugų eismą


Gegužės 13 d.
Šventinis edukacinės erdvės „Patirčių kampas" atidarymas


Gegužės 16-31 d.
Sveikatos ugdymo projekto „Veikla lauke: kuriu, judu, tyrinėju, žaidžiu" veiklos:
• bendros rytinės mankštos lauke;
• įdomiosios pamokėlės „Patirčių kampe";
• muzikinės valandėlės lauke


Gegužės 16-27 d.
Atvirų durų vakarai „Atgal į darželį...", skirti Šeimos dienai paminėti


Gegužės 26 d.
Biržų l-d „Genys" kompetencijų tobulinimo programos „Vaiko gerovė - tai bendruomenės lūkesčių ir veiksmų dermė II modulio paskaita „Vaiko skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas, siekiant jo pažangos"


Gegužės 29 d.
Rajoninis priešmokyklinio amžiaus vaikų orientavimosi sporto žygis „Ateik ir įveik 2022" Dauguviečio parke


Gegužės 31 d.
Atsisveikinimo su darželiu šventė/pramoga „Bedančių diena"


Gegužės mėn.
Vaikų pasiekimų pažangos vertinimas. Individualūs mokytojų susitikimai/pokalbiai su tėvais aptariant vaiko pasiekimus


Gegužės mėn.
Respublikinė iniciatyva „Judanti klasė 2022"


Gegužės mėn.
Biržų ŠPT organizuojami mokymai
„Mokytojo padėjėjo kompetencijos, sėkmingas bendravimas, bendradarbiavimas ir vaidmuo švietimo įstaigoje"

LAUKO EDUKACINĖ ERDVĖ „PATIRČIŲ KAMPAS“

      Mūsų įstaigos lauko teritorijoje įsikūrė nauja erdvė, skirta vaikų patirtiniam ugdymui. Idėja įrengti tokią vietą gimė prieš du metus. Pastebėjome, kad lauke vaikai labai nori veikti, kapstytis, stebėti ir tyrinėti. Tada atsiranda patirtis ir supratimas apie gamtą bei supančią aplinką. Užklupusi pandemija truputį pristabdė kūrybinius darbus, tačiau pamažu erdvė pildėsi įvairiais objektais bei priemonėmis. Idėjai įgyvendinti pristatėme dvi paraiškas ir pateikėme Biržų r. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos komisijai. Gavę finansavimą ėmėmės darbo. Pirmiausia subūrėme darbo grupę, kuri sukūrė projektą ir pristatė jį vaikams bei darbuotojams. Pristatymo metu patys vaikai siūlė idėjas ką galima veikti tokioje erdvėje, piešė piešinius ir siūlė pavadinimus. Visi kartu priėmėme susitarimus ir puolėme kurti. Pirmiausia atsirado daržo lysvės, kuriose vaikai sėja, augina ir prižiūri augalus. Augalų laistymui ir vaikų patogumui šalia atsirado „vandentiekis" ir stovai su laistytuvais bei kibirėliais. Žinių, įgūdžių ir pažinimo gilinimui įkurta laboratorija po stogu. Čia daug priemonių tyrinėjimams ir stebėjimams: padidinimo stiklai, vabzdžių indeliai, žiūronai, pipetės, įv. indeliai, darbo įrankiai. Po stogu įrengėme ir dirbtuves, kuriose vaikai patys kuria, kala, meistrauja. Iš arti stebėti vabalų, vabzdžių, sliekų gyvenimą galima stebėjimų saloje aplankius vabzdžių viešbutį ir sliekyną. Čia pat rasime ir pažintinius stendus su augalų sėklomis bei mediena. Vaikams labai patinka kasinėti ir atrasti paslėptus daiktus „archeologų lysvėje". O šalia laboratorijos kuriasi aromatinių augalų kalnelis, nuteikiantis kvapų terapijai. Artimiausiu metu įrengsime vandens tyrinėjimų sienelę ir purvo zoną.
     Matote kiek daug veiksmo ir patirčių? Gal todėl ir kilo mintis pavadinti šią edukacinę erdvę „Patirčių kampas". O apsilankyti šiame kampe vaikai gali bet kuriuo laiku. Įdomiosios pamokėlės, kurias organizuoja grupių mokytojos, vyksta vieną kartą per savaitę. Kol kas mes labai patenkinti rezultatu ir vaikų noru sužinoti, stebėti ir tyrinėti.
    Labai norime padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie „Patirčių kampo" kūrimo. Dėkojame Mildos ir Mingailės L. tėveliui už parūpintas žemes daržui ir vandens talpą; Domilės S. mamytei už medieną kūrybiniams darbams; Augustės G. seneliui už medieną pažintiniam stendui; Lukos G. mamytei už sodinukus. Dėkojame mūsų darbuotojams: Vidmantui už kūrybinį darbą; Raimondai už sėklas stendui ir žaismingas kaliauses; Ingai už pertvarkytą augalų kalnelį.
       Jūsų dėmesiui keltą akimirkų iš „Patirčių kampo" atidarymo ir kasdienės veiklos.

AKTYVUS IR SPORTIŠKAS BALANDŽIO MĖNUO

  Akimirksniu prabėgęs balandžio mėnuo siūlė daug aktyvios veiklos. Jau mėnesio pradžioje įsitraukėme į respublikinę akciją „Aš bėgu 2022!" (RIIDA), skirtą Sveikatos dienai paminėti. Vaikai ir darbuotojai draugiškai bėgome „mažąjį maratoną". Po savaitės laukė respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022" festivalis (RIUKKPA), II-asis etapas. Susirinkę darželio kieme, skirstėmės į sporto sektorius, išbandėme savo jėgas, koordinaciją ir vikrumą. Įdomias rungtis parengė šio projekto koordinatorė, kūno kultūros mokytoja Vita Rimavičienė. Taip pat vaikams labai patiko dalyvauti aktyvioje kūno kultūros pamokėlėje „Judrūs vaikai - gamtos draugai" (RIUKKPA). Į šios pamokėlės veiklas buvo integruotas ekologinis ugdymas. Vaikai diskutavo apie antrines žaliavas bei sportavo su neįprastu inventoriumi – įvairiomis buitinėmis atliekomis (batų dėžės, jogurto indeliai, kibirėliai, laikraščio skiautės). O balandžio 28 dieną „Bedančių" grupės vaikai dalyvavo rajoninėse bėgimo varžybose, skirtose lengvaatlečio J. Pipynės taurei laimėti. Pirmą kartą šios varžybos vyko Biržų miesto Dauguviečio parke. Nors „bedančiai" taurės ir nelaimėjo, bet emocijų ir geros nuotaikos visą glėbį parsivežė.

„SĖJAU RŪTĄ!“

  Balandžio 27 d. Biržų lopšelyje-darželyje „Genys" praūžė respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lietuvių liaudies dainų, žaidimų ir šokių festivalis „Sėjau rūtą!". Mūsų įstaigai atstovavo „Bedančių" grupės ugdytiniai ir mokytojos. Kartu su kitų darželių vaikais, jie linksmai suko lietuvių liaudies ratelius „Kanapyčia" ir „Upytėlė teka", šoko „Gudo dūdą", žaidė „Kurapkytę". Festivalio pabaigoje visi dalyviai buvo pakviesti į stilizuotą kaimo sodybą paragauti skanios košės.
  Dėkojame lopšelio-darželio „Genys" bendruomenei už šiltą priėmimą ir už lietuvių liaudies tradicijų puoselėjimą.