RUGELIS

L/d „Genys“ skyrius

Šį mėnesį vyksta...


gegužės 01 d. - gegužės 31 d.

Gegužės mėnesio renginiai

Gegužės 3 d.
Kūrybinė veikla „Mano mamytės vardas pats gražiausias!"


Gegužės 3 d.

Socialinių įgūdžių pamokėlės tema „Aš ir mano šeima“
kartu su įstaigos socialine pedagoge.


Gegužės 5-14 d.
Respublikinė gamtosauginė akcija „Mes rūšiuojam!".


Gegužės 8 d. 10 val.
Respublikinis priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus
vaikų lietuvių liaudies dainų, šokių ir žaidimų festivalis
„Sėjau rūtą" Biržų pilies kieme. Organizatoriai l-d
„Genys" bendruomenė.


Gegužės 15 d. 16 val.
Rajoninis renginys, skirtas Šeimos dienai paminėti „Kartu
per gyvenimą" Biržų pilies kieme. Organizatoriai Biržų
kultūros centras.


Gegužės 17 d.
Biržų sav. visuomenės sveikatos programų (vykdytų 2023
m.) ataskaitinė konferencija. Įstaigos vykdyto projekto
Socialinės-emocinės aplinkos kūrimas. Atsipalaidavimo
erdvės-ramybės kampeliai" pristatymas.


Gegužės 21 d.
Rajono ikimokyklinių įstaigų vadovų, pavaduotojų,
mokytojų pasitarimas dėl projekto „Ikimokyklinio
ugdymo kaita" įgyvendinimo.


Gegužės 21-22 d.
NŠA projekto mokymai „2.2-178(PŠ) Ikimokyklinio
ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas
vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis:
mokymai programų rengėjams" Rokiškyje.


Gegužės 27-31 d.
Įstaigos mokytojų tarybos posėdis. Mokslo metų veiklų
ataskaitos (elektroninėje platformoje).


Gegužės 29 d. 15.30 val.
Šokių būrelio baigiamasis renginys.


Gegužės 29 d. 13 val.
Edukacinis-kūrybinis užsiėmimas įstaigos mokytojams
„Bricks 4 kids".


Gegužės 21-28 d.
Aktyvi veikla su šeima „Milžinai ir nykštukai" (kiekvienos
grupės vakarinis susitikimas).


Gegužės 31 d.
Atsisveikinimo su darželiu šventė/pramoga
„Bedančių TV rodo".


Gegužė
Išvykos:
į Karajimiškio kraštovaizdžio draustinį (Karvės ola);
• į Biržų sporto centrą;
• į Biržų miesto centro edukacines erdves.


Gegužė-rugsėjis
Sveikatos ugdymo projekto „Veikla lauke: kuriu, judu,
tyrinėju, žaidžiu" įgyvendinimas.


Gegužė
Vaikų pasiekimų pažangos vertinimas. Individualūs
mokytojų susitikimai/pokalbiai su tėvais aptariant
vaiko pasiekimus.

Balandžio mėnesio renginiai

MENO DIRBTUVĖS-DISKUSIJA

„Bedančių“ grupėje svečiavosi dailininkė, poetė Giedrė Urbonavičienė. Ji pakvietė vaikus į projekto „Šiukšlius ir Eko“ diskusiją. Menininkė šiuo metu kuria pažintinę knygą vaikams ekologine tema. Ji kreipėsi į vaikus pagalbos padėti iliustruoti knygą ir pasidalinti mintimis apie gamtos išsaugojimą.

SPORTO FESTIVALIS

Balandžio 19 d. darželyje praūžė respublikinio projekto „Lietuvos Mažųjų Žaidynės 2024“(LMŽ) antrasis etapas. Sporto festivalį pradėjome garbingu vėliavos įnešimu, linksmais prisistatymais ir, projekto simbolio Ąžuolo, mankšta. Projekto koordinatorės, mokytojos, Rimutė Kizinienė ir Edita Ranonienė, kvietė komandas apsilankyti sporto sektoriuose ir aktyviai praleisti laiką. Visi, net ir patys mažiausieji, atsakingai atliko užduotis, sportavo ir „gaudė“ geras emocijas.

 

RAJONINĖ KONFERENCIJA „GAMTA IR MES“

Balandžio 18 d. „Bedančių“ grupės atstovai: Gabrielė, Luka, Kristupas, Toras ir Bernardas, dalyvavo rajoninėje priešmokyklinio amžiaus ugdytinių ir mokytojų gamtamokslinėje konferencijoje „Gamta ir mes“. Konferencijos tikslas - ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų viešo kalbėjimo įgūdžius, palaikant ir skatinant gamtamokslinio tyrinėjimo pradmenis. Dienos darbotvarkėje laukė šeši vaikų pranešimai iš keturių rajono ikimokyklinių įstaigų. Mūsų „Bedančių“ komanda pristatė vykdytą projektą „Orų stebėtojai. Mūsų laboratorijos metereologinė stotelė“. Plačiau apie projektą skaitykite skiltyje Projektinė veikla → gamtosauginis ugdymas. Vaikai patys pristatė projektą, po to smagiai mankštinosi ir dalyvavo interaktyvioje viktorinoje „Gyvoji ir negyvoji gamta“.

 

ŠEIMŲ PROTMŪŠIS

Mūsų įstaigos organizuojamų renginių ciklą apie Lietuvą, vainikavo šeimų protmūšis „Lietuva – tai mes!“. Dalintis savo žiniomis apie gimtą kraštą, pabūti kartu ir smagiai praleisti laiką panoro 18 šeimų. Ir ne tik ugdytinių tėčiai, mamos, bet ir ūgtelėję broliai ir sesės, kurie kažkada lankė darželį. Viso 63 dalyviai. Tad nenuostabu, kad tiesiog pritrūkom vietos. Kolegos iš lopšelio-darželio „Genys“ geranoriškai pasiūlė savo įstaigos salę ir protmūšis persikėlė į erdvesnę patalpą. Renginys prasidėjo nuo komandų formavimo, jų pavadinimų kūrimo ir prisistatymų. Tarpusavyje varžėsi šešios komandos, kurių laukė įdomios ir originalios užduotys. Pradžioje savo žinias apie Lietuvos istoriją demonstravo „didieji protai“. Nelengva užduotis laukė ir „mažųjų protelių“ -- išsiaiškinti, kas auga Lietuvos daržuose ir soduose. Labai daug juoko sukėlė tarmiška užduotis „Kaip kalbėjo mūsų senoliai?“. Pasirodo, nėra lengva paaiškinti ne tik kitų tarmių žodžių reikšmę, bet ir suprasti biržietišką šnektą. O kūrybinė užduotis „Kas aukščiau?“ pranoko visus lūkesčius. Komandos per 10 minučių turėjo pastatyti kuo aukštesnį, stabiliai stovintį bokštą. Priemonės: laikraščiai, lipni juosta ir žirklės.. Čia fantazijos netrūko nei vienai komandai, o ir visi komandos nariai turėjo daug darbo. Atsakinga užduotis teko ir komandų kapitonams. Jiems reikėjo užduoti išradingus klausimus komandos nariams, kad atspėti užkoduotą žodį. Protmūšį užbaigė muzikinė užduotis „Kokia lietuviška daina skamba?“. Atspėję dainą visi draugiškai dainavo, lingavo ir darželio virėjų iškeptas bandeles ragavo. Ir visai nesvarbu kas laimėjo, kas pralaimėjo. Daug svarbiau kartu praleistas laikas, mintys apie savo gimtą kraštą ir parodytas jaukus pavyzdys mūsų mažiesiems. Nes „Lietuva-tai mes!“

Nuoširdžiai dėkojame visoms šeimoms už aktyvų dalyvavimą! Dėkojame l-d „Genys“ bendruomenei už patalpas ir pagalbą organizuojant šį renginį!

ŽEMĖS IR VANDENS DIENA!

Žemės dieną minėjome išradingai, švęsdami ŠLUOTOS dieną. Šluota simbolizuoja pavasario švarinimosi darbų pradžią. Prašėme tėvelių pagalbos – pagaminti savo vaikui beržinę šluotelę. Tėveliai pasistengė, nes kai kurie pagamino ne tik savo vaikui, bet ir kitiems vaikams. Šluoteles naudosime ir darbinei veiklai, ir judriems žaidimams, ir sportavimui.

Pasaulinę Vandens dieną paminėjome prisijungdami prie respublikinio projekto „Sportuoju prie vandens“. Bedančių, Bildukų ir Pabiručių grupių vaikai keliavo prie Širvėnos ežero ir aktyviai praleido laiką. Ne tik sportavo, bet ir kalbėjo apie vandens taršą, jo svarbą gyvybei.