RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


rugsėjo 01 d. - rugsėjo 30 d.

RUGSĖJO MĖNESIO RENGINIAI

Rugsėjo 2 d.
   Šventinis rytmetis „Labas! Kaip gyvuoji?"
      Vaikai, pedagogai
Rugsėjo 10 d.
   Mokytojų tarybos posėdis
      L-d „Genys" ir skyriaus „Rugelis" pedagogai
Rugsėjo 16-20 d
   Aktyvaus judėjimo savaitė „Judu – tinginį šalin veju!", skirta Europos judumo savaitei paminėti. Žingsniavimo, bėgimo, šokio, judrių žaidimų, dviračių dienelės.
      Vaikai, darbuotojai
Rugsėjo 27 d.
   Masinis sporto renginys visai šeimai „Judu, krutu su šeima kartu" Biržų Jaunimo stadione
      L-d „Genys" ir skyriaus „Rugelis" vaikai, jų šeimos nariai, darbuotojai
Rugsėjo 30 d.
   Įstaigos VGK (vaiko gerovės komisijos) posėdis
      Komisijos nariai
Rugsėjo mėn.
   Olimpinio projekto „Olimpinė karta" koordinavimo grupės susitikimas
      Grupės nariai
Rugsėjo mėn.
   Gamtosauginės programos įgyvendinimo komiteto posėdis
      Komiteto nariai
Rugsėjo mėn.
    Vaikų tėvelių susitikimai su grupių pedagogais
      Vaikų tėveliai, grupių pedagogai

VIKTORINA „AŠ MAŽASIS LIETUVOS PILIETIS“

   Ši viktorina skirta Kovo 11-ąjai paminėti. Ją organizavo mokyklos-darželio „Vyturėlis", lopšelio-darželio „Genys" ir skyriaus „Rugelis" priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės. Šių įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikai draugiškai dalinosi žiniomis apie Lietuvos istoriją, ieškojo miestų žemėlapyje, kūrė trispalvę mandalą, šoko lietuvių liaudies žaidimus. Nugalėtojų nebuvo, nes svarbiausia – pabūti kartu ir džiaugtis savo gimta šalimi.

SUSITIKIMAS SU SAVANORIŠKOS KRAŠTO APSAUGOS KARIAIS

   Kovo 12 d. kartu su vaikais išbėgome į lauką, nes laukė įdomus susitikimas su Biržų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 509 lengvosios pėstininkų kuopos kariais. Susitikimą pradėjo mokytojų padėjėja Agnesė Čuvikina, kuri trumpai priminė vaikams Lietuvos valstybės atkūrimo datas, papasakojo apie kovą už Nepriklausomybę. Išklausius pasakojimo, vaikai pritilo, nes pamatė atžygiuojančius karius. Svečiai prisistatė, papasakojo apie tarnybą, detaliai parodė kas „slepiasi" jų kuprinėse. Džiaugsmui nebuvo galo, nes galima buvo pasimatuoti šalmą ar „pasidažyti" dažais. O koks kareivis be fizinio pasirengimo! Kartu su svečiais darėme atsispaudimus ir įveikėme kliūtis. Pabaigoje mokėmės žygiuoti ir skanduoti „Mes kareiviai Lietuvos, ginsim šalį visados..."
   Norime padėkoti kariams už bendradarbiavimą. Džiaugiamės mokytojos padėjėjos Agnesės parodyta iniciatyva ir pasiūlyta idėja susitikti su mūsų šalį saugančiais žmonėmis. Vaikai dar iki šiol dalinasi įspūdžiais.

LINKSMYBIŲ SAVAITĖ

   Šią savaitę pradėjome švęsdami Užgavėnes. Vijome žiemą keliaudami po Rinkuškių kaimą, garsiai triukšmaudami ir linksmai žaisdami žaidimus. Nepamiršome sudeginti ir blogų darbelių, kad šiais metais jie daugiau nebesugrįžtų. O jau blynų skanumas! Juos iškepė mūsų darželio virėjos Inga ir Raimonda. Ačiū labai!
   Sekančią dieną šventėme Kaziuko mugę. Šiemet ji buvo kitokia. Kiekvienoje grupėje veikė „mažosios dirbtuvėlės", kuriose mokytojos siūlė veiklas. Vienoje dirbtuvėlėje reikėjo patiems susukti verbas, kitoje – suklijuoti gražias vazas, dar kitoje – nusilipdyti meno kūrinį iš sūrios tešlos, ir dar – pasigaminti apyrankes ar nusivyti juostelę ant galvos. Svarbiausia – vaikai patys savarankiškai rinkosi veiklas ir patys keliavo iš vienos dirbtuvėlės į kitą. Buvo ir tokių, kurie dirbo darbelius net po kelis kartus! Mums pavyko – vaikai ir kūrė, ir buvo savarankiški ir laisvai rinkosi pagal savo norus...
   Norėjom padėkoti virėjoms Ingai ir Raimondai už skanius blynus! Vidmantui už sukurtą laužą! „Švelnukų" grupės ugdytinės Austėjos Brazauskaitės mamytei Sandrai už pagalbą gaminant originalias apyrankes!