RUGELIS

L/d „Genys“ skyrius

Šį mėnesį vyksta...


gegužės 01 d. - gegužės 31 d.

Gegužės mėnesio renginiai

Gegužės 3 d.
Kūrybinė veikla „Mano mamytės vardas pats gražiausias!"


Gegužės 3 d.

Socialinių įgūdžių pamokėlės tema „Aš ir mano šeima“
kartu su įstaigos socialine pedagoge.


Gegužės 5-14 d.
Respublikinė gamtosauginė akcija „Mes rūšiuojam!".


Gegužės 8 d. 10 val.
Respublikinis priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus
vaikų lietuvių liaudies dainų, šokių ir žaidimų festivalis
„Sėjau rūtą" Biržų pilies kieme. Organizatoriai l-d
„Genys" bendruomenė.


Gegužės 15 d. 16 val.
Rajoninis renginys, skirtas Šeimos dienai paminėti „Kartu
per gyvenimą" Biržų pilies kieme. Organizatoriai Biržų
kultūros centras.


Gegužės 17 d.
Biržų sav. visuomenės sveikatos programų (vykdytų 2023
m.) ataskaitinė konferencija. Įstaigos vykdyto projekto
Socialinės-emocinės aplinkos kūrimas. Atsipalaidavimo
erdvės-ramybės kampeliai" pristatymas.


Gegužės 21 d.
Rajono ikimokyklinių įstaigų vadovų, pavaduotojų,
mokytojų pasitarimas dėl projekto „Ikimokyklinio
ugdymo kaita" įgyvendinimo.


Gegužės 21-22 d.
NŠA projekto mokymai „2.2-178(PŠ) Ikimokyklinio
ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas
vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis:
mokymai programų rengėjams" Rokiškyje.


Gegužės 27-31 d.
Įstaigos mokytojų tarybos posėdis. Mokslo metų veiklų
ataskaitos (elektroninėje platformoje).


Gegužės 29 d. 15.30 val.
Šokių būrelio baigiamasis renginys.


Gegužės 29 d. 13 val.
Edukacinis-kūrybinis užsiėmimas įstaigos mokytojams
„Bricks 4 kids".


Gegužės 21-28 d.
Aktyvi veikla su šeima „Milžinai ir nykštukai" (kiekvienos
grupės vakarinis susitikimas).


Gegužės 31 d.
Atsisveikinimo su darželiu šventė/pramoga
„Bedančių TV rodo".


Gegužė
Išvykos:
į Karajimiškio kraštovaizdžio draustinį (Karvės ola);
• į Biržų sporto centrą;
• į Biržų miesto centro edukacines erdves.


Gegužė-rugsėjis
Sveikatos ugdymo projekto „Veikla lauke: kuriu, judu,
tyrinėju, žaidžiu" įgyvendinimas.


Gegužė
Vaikų pasiekimų pažangos vertinimas. Individualūs
mokytojų susitikimai/pokalbiai su tėvais aptariant
vaiko pasiekimus.

„RUGELIS“ ŠVENČIA 40- METĮ!

„RUGELIS" ŠVENČIA 40- METĮ!


Prasidėjo viskas prieš dvi savaites... Smagus jubiliejinės šventės laukimas kėlė nuotaiką ir mažiems ir dideliems. Gaila, bet šventės turi įprotį labai greit prabėgti. Bet parbėgusios labai ilgai dar išlieka atmintyje. Apie viską nuo pradžių...


KŪRYBINĖ SAVAITĖ „BELDŽIAS ŠVENTĖ Į DURIS" ( lapkričio 28 d. – gruodžio 2 d.)


Ši savaitė skirta pasiruošimui ir kūrybai. Kiekvieną rytą į svečius užsukusi Stebuklinga žvaigždė siūlė vis naujas veiklas. Vaikai patys gamino savo svajonių žvaigždutes ir jomis dabino darželio erdves. Ant didžiulės drobės piešė žvaigždžių šokį ir puošė lauko aplinką. Kartu su Elos G. ir Austėjos B. mamytėmis kūrė Advento vainikus. Bene labiausiai vaikams patiko patiems gaminti lauko žibintus iš paprastų stiklainių. Dekoravo, piešė, lipdė, į vidų dėjo šakeles su šviečiančiomis girliandomis (už jas dėkojame tėveliams). Rezultatas pranoko lūkesčius – savaitės pabaigoje darželis sužibo jaukia žibintų ir krentančių žvaigždžių šviesa. Teliko tik laukti šventės...

 

ŠVENTINĖ SAVAITĖ „ŽVAIGŽDĖTAS GIMTADIENIS" (gruodžio 5-9 d.)


Savaitė prasidėjo nuo sveikinimų ir linkėjimų. Gaminome dovanėles, sveikinome vieni kitus. Buvo ir „Kitokia diena". Jos metu vaikų tėveliai organizavo ir pravedė „kitokias veiklas'. Ugnės V. tėtis atėjo į darželį kaip prieš 40 metų (beje jis buvo vienas iš pirmųjų darželio auklėtinių), žaismingai apsirėdęs ir puikiai nusiteikęs. Kartu su vaikais žaidė, šoko ir dalinosi prisiminimais apie darželyje praleistas dienas. Arono K. mama sekė pasaką ir kvietė vaikus ją inscenizuoti. Meidos P. mama organizavo didaktinius, kūrybinius žaidimus. O Elžbietos, Jono ir Mykolo D. tėveliai sekė muzikinę pasaką net trijose grupėse. Dėkojame visiems už įdomias patirtis.
Išaušo ir vaikų šventės diena „Žvaigždadienis-tortadienis". Čia laukė staigmenos – į svečius užsuko draugai iš lopšelio-darželio „Genys" ir pristatė šmaikštų lėlių teatro spektaklį apie Ropę (mokytojos A. Mikonienė, A. Mitrochinienė). Vaikai kartu su draugais dainavo, šoko ir bendravo. O kur dar dovanos nuo direktorės Laimutės! Žodžiu smagu, bet smagiausia, kai į salę „įvažiavo" didžiulis keksiukų tortas. Už labai skanius keksiukus dėkojame Ievos Ž. ir Elžbietos, Mykolo, Jono D. mamytėms.
O pati svarbiausia šventė „Žvaigždėtas gimtadienis" vyko gruodžio 8 d., „Atžalyno" pagrindinėje mokykloje. Labai norėjome pakviesti visų vaikų šeimas, draugus, svečius ir pabūti kartu. Dėkojame „Atžalyno" bendruomenei, kad mus priėmė ir sutalpino. Šventę pradėjęs Žvaigždininkas kvietė į paslaptingą žvaigždžių pasaulį, kuriame slepiasi paslaptys, stebuklai, gal net ir prabėgusi vaikystė. Savo „žvaigždžių valandos" sulaukė ir svečiai, kurie vienas po kito sveikino „Rugelio" bendruomenę, teikė dovanas, padėkos raštais pagerbė įstaigos darbuotojus. Už profesionalumą Mero padėkos raštu apdovanota vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Ranonienė. Už ilgametį darbą padėkos raštai įteikti mokytojų padėjėjoms Agnesei Čuvikinai ir Galinai Kulbienei. Po sveikinimų laukė staigmena - spektaklis „Žvaigždūnės nuotykiai". Vaikų nuostabai jame vaidino jų šeimų nariai - Lukos G. mamytė, Toro D. tėtis, Ievos A. mamytė, Igno J. mamytė, Elžbietos, Jono ir Mykolo D. tėveliai, Kristupo Š. močiutė. Prie jų prisijungė buvę įstaigos auklėtiniai bei mokytojos. Vaikai nesitikėjo, kad ir jie taps spektaklio aktoriais ir atlikėjais. Viso renginio metu sklandė jauki, šilta nuotaika, o pagrindinė mintis: „Visur gerai, bet namuose geriausia" paragino dar kartą įvertinti tai, ką turime. O turime daug – jaukius namus, mylimus vaikus ir nuoširdų bendravimą. Dar kartą dėkojame Jums visiems!