RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


gegužės 01 d. -

Gegužės mėnesio renginiai

Gegužės 2-10 d.
Tarptautinis projektas „Globalinės veiksmo dienos 2022" (pagal gamtosauginę programą)


Gegužės 7 d.
Respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022" baigiamasis festivalis Panevėžyje


Gegužės 6-13 d.
Mokytojų veiklos įsivertinimo aptarimas, pokalbiai


Gegužės 12 d.
Nuotolinė edukacinė valandėlė apie Saugų eismą


Gegužės 13 d.
Šventinis edukacinės erdvės „Patirčių kampas" atidarymas


Gegužės 16-31 d.
Sveikatos ugdymo projekto „Veikla lauke: kuriu, judu, tyrinėju, žaidžiu" veiklos:
• bendros rytinės mankštos lauke;
• įdomiosios pamokėlės „Patirčių kampe";
• muzikinės valandėlės lauke


Gegužės 16-27 d.
Atvirų durų vakarai „Atgal į darželį...", skirti Šeimos dienai paminėti


Gegužės 26 d.
Biržų l-d „Genys" kompetencijų tobulinimo programos „Vaiko gerovė - tai bendruomenės lūkesčių ir veiksmų dermė II modulio paskaita „Vaiko skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas, siekiant jo pažangos"


Gegužės 29 d.
Rajoninis priešmokyklinio amžiaus vaikų orientavimosi sporto žygis „Ateik ir įveik 2022" Dauguviečio parke


Gegužės 31 d.
Atsisveikinimo su darželiu šventė/pramoga „Bedančių diena"


Gegužės mėn.
Vaikų pasiekimų pažangos vertinimas. Individualūs mokytojų susitikimai/pokalbiai su tėvais aptariant vaiko pasiekimus


Gegužės mėn.
Respublikinė iniciatyva „Judanti klasė 2022"


Gegužės mėn.
Biržų ŠPT organizuojami mokymai
„Mokytojo padėjėjo kompetencijos, sėkmingas bendravimas, bendradarbiavimas ir vaidmuo švietimo įstaigoje"

SVEČIUOSE PASAKA

Dalyvavome Biržų savivaldybės J. Bielinio bibliotekos, vaikų literatūros skyriaus organizuojamoje edukacinėje veikloje „Interaktyvūs-sensoriniai skaitiniai lietuvių liaudies pasakų motyvais". Priešmokyklinės „Bedančių" grupės vaikai patys nuvyko į biblioteką, ir dalyvavo edukacijoje. O „Pabiručių" ir „Bildukų" grupių vaikučius „pasaka aplankė" darželyje. Atvykusios bibliotekininkės sekė interaktyvią pasaką „Jaučio trobelė". Jos metu vaikai buvo nuolat provokuojami pajausti, paliesti, išgirsti, įsijausti į personažų charakterį. Labai gražiai į veiklas buvo įpinti lietuvių liaudies papročiai, amatai ir tautosaka. Vaikai ne tik klausėsi sekamos pasakos, bet ir žaidė piemenėlių žaidimus, grojo įvairiais instrumentais, audė kilimėlius ir net gamino virtinukus, pagal močiutės receptą. Nuoširdžiai džiaugiamės bendradarbiavimu su J. Bielinio bibliotekininkėmis ir jau planuojame naujas edukacines veiklas.

 

„AŠ BĖGU- 2022!“

Kiekvieną pavasarį mes prisijungiame prie respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai" organizuojamos akcijos „Aš bėgu!". Jos tikslas – populiarinti bėgimo kultūrą, skatinti domėjimąsi bėgimu, fiziniu aktyvumu bei ugdyti vaikų poreikį bėgioti drauge su bendraamžiais. Jūsų dėmesiui keletą akimirkų iš šios akcijos.