RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


gegužės 01 d. -

Gegužės mėnesio renginiai

Gegužės 2-10 d.
Tarptautinis projektas „Globalinės veiksmo dienos 2022" (pagal gamtosauginę programą)


Gegužės 7 d.
Respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022" baigiamasis festivalis Panevėžyje


Gegužės 6-13 d.
Mokytojų veiklos įsivertinimo aptarimas, pokalbiai


Gegužės 12 d.
Nuotolinė edukacinė valandėlė apie Saugų eismą


Gegužės 13 d.
Šventinis edukacinės erdvės „Patirčių kampas" atidarymas


Gegužės 16-31 d.
Sveikatos ugdymo projekto „Veikla lauke: kuriu, judu, tyrinėju, žaidžiu" veiklos:
• bendros rytinės mankštos lauke;
• įdomiosios pamokėlės „Patirčių kampe";
• muzikinės valandėlės lauke


Gegužės 16-27 d.
Atvirų durų vakarai „Atgal į darželį...", skirti Šeimos dienai paminėti


Gegužės 26 d.
Biržų l-d „Genys" kompetencijų tobulinimo programos „Vaiko gerovė - tai bendruomenės lūkesčių ir veiksmų dermė II modulio paskaita „Vaiko skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas, siekiant jo pažangos"


Gegužės 29 d.
Rajoninis priešmokyklinio amžiaus vaikų orientavimosi sporto žygis „Ateik ir įveik 2022" Dauguviečio parke


Gegužės 31 d.
Atsisveikinimo su darželiu šventė/pramoga „Bedančių diena"


Gegužės mėn.
Vaikų pasiekimų pažangos vertinimas. Individualūs mokytojų susitikimai/pokalbiai su tėvais aptariant vaiko pasiekimus


Gegužės mėn.
Respublikinė iniciatyva „Judanti klasė 2022"


Gegužės mėn.
Biržų ŠPT organizuojami mokymai
„Mokytojo padėjėjo kompetencijos, sėkmingas bendravimas, bendradarbiavimas ir vaidmuo švietimo įstaigoje"

AKCIJA „SPALVOTOS KOJINĖS“

   Mūsų bendruomenė aktyviai įsitraukė į Biržų ŠPT inicijuotą akciją „Spalvotos kojinės", kuri skirta Pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti. Kovo 21 d. išreiškėme palaikymą dėvėdami skirtingų spalvų kojinaites. Akcijoje aktyviai dalyvavo ir ugdytinių šeimos, ir darbuotojai.

„AŠ IR LIETUVA“

   Taip pavadinta savaitė kvietė vaikus, darbuotojus švęsti Lietuvos gimtadienį. Šventėme išradingai. Pradėjome nuo akcijos „Pasveikinkim vieni kitus, juk taip daryti šitai lengva!". Jos metu vaikai sveikino grupės draugus, kurie dėl susiklosčiusios situacijos negali lankyti darželio. Vaikai piešė, patys rašė ant vokų adresus ir siuntė linkėjimus. Nepamiršome pasveikinti ir kitų darželių vaikučių bei Biržų mero. Mūsų sveikinimai visus labai pradžiugino, gavome daug atsakymų ir padėkojimų.
   Judri veikla „Už Lietuvą!" kvietė vaikus į lauką sportuoti ir varžytis. Kiekviena grupė aplankė paruoštas sportines užduotis, jas įveikė ir ugdė(si) ne tik olimpines vertybes, bet ir stiprų „lietuvišką charakterį" .
   Priešmokyklinės grupės vaikai, paminėdami šią gražią šventę, įsitraukė į rajoninę akciją „Augu Lietuvai stiprus ir sveikas!". Jos metu „Bedančių" grupės nariai, nuotoliniu būdu, kartu su kitų darželių ugdytiniais, atliko bendrą muzikinę mankštą. Šios akcijos organizatoriai - Biržų l-d „Ąžuoliukas" bendruomenė. Nuoširdžiai dėkojame jiems už šaunią idėją!
   Senąsias lietuviškas tradicijas ir papročius prisiminėme „Užgavėnių linksmybių" dienos metu. Vaikai kartu su mokytojomis šoko, žaidė muzikinius Užgavėnių žaidimus, kepė blynus ir erzino žiemą. Bet, labiausiai vaikams įsiminė kūrybinė veikla „Saldūs linkėjimai Lietuvai". Šią veiklą inicijavo įstaigos virėjos Raimonda Rožėnienė ir Inga Ališauskienė. Virėjos iškepė Lietuvos žemėlapio formos meduolius, paruošė trijų spalvų glaistą ir net parašė nuoširdų sveikinimo laišką, skirtą mažiesiems lietuvaičiams. Vaikai „spalvino", „piešė", dekoravo šventinius meduolius, patys juos pakavo ir nešė šeimos nariams, kaip dovaną Lietuvos gimtadienio proga. O meduolines širdeles dovanojo vienas kitam ir su džiaugsmu kartu jas ragavo. Ši diena kvepėjo meduoliais ir tikrų tikriausiu gimtadieniu.

DALYVAUJAME RESPUBLIKINIUOSE PROJEKTUOSE:

                                                                „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“

   Nuo šių metų sausio 6 - gegužės 30 d. įstaiga dalyvauja Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės". Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Tai nekomercinis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas, kurio tikslas - didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį. Projektas vykdomas III etapais. Pirmojo etapo metu bus vykdomos nuotolinės pamokėlės kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų. Antrojo etapo metu bus organizuojami festivaliai kiekvienoje įstaigoje. Trečiojo etapo metu, priklausomai nuo situacijos Lietuvoje, bus organizuojama 10 festivalių į kuriuos bus kviečiamos įstaigų-dalyvių komandos: 3 mergaitės, 3 berniukai ir 2 pedagogai. Festivalyje dalyvauja visa įstaigos bendruomenė. Projekto koordinatorės - kūno kultūros mokytoja Vita Rimavičienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rimutė Kizinienė.

                                                                                           

 

                                                                  „FUTBOLIUKAS"

   Jau antrus metus visi įstaigos vaikai dalyvauja respublikiniame projekte „Futboliukas", kuris vyksta nuo 2020 m. spalio mėn. iki 2021 m. gegužės mėn. Projekto organizatoriai – Lietuvos futbolo federacija (LFF) ir Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA). Projekto tikslas – naudojant žaidimus ir pedagoginę „smagaus žaidimo  koncepsiją" suteikti vertingos ir praturtinančios žaidimo patirties vaikams, populiarinti futbolą. Organizatoriai aprūpina inventoriumi, kuris pritaikytas žaisti futbolą ne tik sporto salėse, bet ir mažose erdvėse. Mūsų įstaigos vaikai dažnai šį žaidimą žaidžia lauke, net ir šaltesniu metų laiku. Projekto koordinatorė kūno kultūros mokytoja Vita Rimavičienė.