RUGELIS

L/d „Genys“ skyrius

Šį mėnesį vyksta...

No events

KOLEGA-KOLEGAI

Gegužės 24 d. lopšelio-darželio „Genys" skyriuje „Rugelis" įvyko metodinis pasitarimas „Lauko edukacinės aplinkos – kaip jas prisijaukinti?". Renginys organizuotas siekiant atliepti vieną iš 2023 m. įstaigos veiklos plano tikslų – įgyvendinti patyriminio ugdymo gryname ore koncepciją. Esamas ir naujai kuriamas edukacines lauko erdves pristatė skyriaus vedėja N. Alonderienė. Skyriaus mokytojos dalinosi praktine patirtimi, atsakė į kolegų klausimus. Praktinę veiklą lauko edukacinėje erdvėje „Patirčių kampas" pristatė priešmokyklinio ugdymo mokytoja J. Svicinienė. Pasitarimo metu dalintasi įžvalgomis iš ugdymo lauke seminarų „Mokomės su stichijomis: vanduo, žemė ir oras" (vykusių kovo, balandžio, gegužės mėn.). Trijuose seminaruose dalyvavo mokytojų ir ugdytinių tėvų komandos. Diskutuota apie numatomas įkurti naujas lauko erdves pagal veiklos pobūdį lopšelyje-darželyje „Genys" ir skyriuje „Rugelis", tolimesnį kvalifikacijos tobulinimą, žinių gilinimą, patirties kaupimą. Priimti susitarimai.