RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...

No events

MOKSLO DIENA

   Smalsaudami vaikai pažįsta save ir pasaulį, lavina savo mąstymo gebėjimus, išreiškia norą patirti kažką nauja. To pasiekti galima per patirtinį ugdymą, tyrinėjimus. Skatinant tokį ugdymą, vaiko veikla vyksta pasitelkiant kūrybinę vaizduotę. Mes siekiame, kad vaikai smalsautų, domėtųsi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebėtų, bandytų, samprotautų.
   Lapkričio 26 d. ugdytiniai dalyvavo Mokslo dienoje ir tapo mažaisiais tyrinėtojais. Šios dienos tikslas – eksperimentuojant plėsti žinias, ugdytis praktinį suvokimą, loginį mąstymą, kūrybiškumą bei pasitikėjimą savo jėgomis. Skirtingose įstaigos patalpose, įkurtos keturios laboratorijos kvietė vaikus atlikti įvairias eksperimentines veiklas. Dviejose laboratorijose įsikūrė VŠĮ „Inžinerijos mokykla" mokytojai Dalius ir Edita Barkauskai. Likusiose erdvėse vaikų laukė įstaigos mokytojos Rimutė Kizinienė ir Danutė Ikamienė. Mokslo dieną pradėję bendra „mažųjų tyrinėtojų mankšta", vaikai skirstėsi į nedideles grupeles ir pagal sutartinius ženklus ieškojo laboratorijų. Jose tyrinėtojai eksperimentavo, bandė, analizavo, aptarė darbo rezultatus. Aiškinosi, kaip nesvarumo būsenoje juda kūnai; ar gali balionas prisipūsti pats; koks procesas yra difuzija. „Judesio laboratorijoje" teko išbandyti savo kūno galimybes ir ieškoti netradicinių sprendimų. Atliekant vieną eksperimentą vaikai atrodė kaip tikri mokslininkai - užsirengė baltus chalatus, užsidėjo apsauginius akinius ir pirštines.
   Mokslo dienos tikslas pasiektas- vaikai įgijo naujos patirties ir žinių, tyrinėdami tapo aktyvūs ugdymo proceso dalyviai, veikė savarankiškai ir grupelėmis. Dar visą likusią savaitę vaikai dalinosi įspūdžiais ir ne vieną savo šeimos narį prikalbino pakartoti bandymus namuose...
   Už pagalbą organizuojant šią dieną, už šiltą bendravimą ir bendradarbiavimą norime padėkoti Daliui ir Editai Barkauskams! Ačiū!

VIEŠNAGĖ BIRŽŲ MIESTO SENELIŲ NAMUOSE

   Lapkričio 16 d. tarptautinė Tolerancijos diena. Daug kalbame apie patyčias, toleranciją, apie pagarbą ir pakantumą. Šį kartą su vaikais daug diskutavome apie pagarbą vyresniems žmonėms, senjorams. Apie savo senelius vaikai pasakoja su džiaugsmu. O kaip gyvena senjorai, kuriems likimas susiklostė kitaip? Tie, kurie savo dienas leidžia senelių namuose. Tuo tikslu, „Pabiručių" grupės vaikai ir mokytojos nusprendė aplankyti Biržų parapijos šv. Vincento Pauliečio globos namus, kurie randasi Biržų centre. Vaikai kruopščiai ruošėsi, patys gamino dovanas. Į miestą nutarė vykti maršrutiniu autobusu. Nuvykusių vaikų su nekantrumu laukė susirinkę seneliai. Iš pradžių visiems buvo nedrąsu, bet pamažu užsimezgė pokalbiai. Vaikai puolė pasakoti apie darželį, deklamuoti eiles ir dainuoti daineles. Ne vienas senjoras nubraukė ašarą klausydamas čiauškiančių vaikučių. Pabaigoje, globos namų šeimininkės, visus pavaišino skaniu pyragu.
   Grįžę į darželį, susėdę į ratelį aptarėme dienos kelionę. Vaikams tai buvo nauja patirtis. Juk jiems svarbiausia yra sava, artima aplinka, jo paties seneliai ir močiūtės. Šios kelionės dėka jie suprato, kad yra ir kitų, kuriems reikia priežiūros, pagarbos ir paprasčiausio dėmesio.
Dėkojame globos namų direktorei už bendradarbiavimą ir svetingumą.

BŪSIMIEJI MOKINIAI „ATŽALYNO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

   „Bedančių" grupės vaikai sulaukė kvietimo aplankyti „Atžalyno" mokyklą, susipažinti su aplinka, su mokytojomis, pabendrauti su vyresniais mokiniais. Juos pasitiko ketvirtokai ir pakvietė į savo klases, pasiūlė pasėdėti suoluose ir dalyvauti improvizuotoje pamokoje. Po to prasidėjo ekskursija po visą mokyklą. Didelį įspūdį „bedančiams' paliko žaidimai bibliotekoje, kur užsidėję specialius akinius pasinėrė į kibernetinę erdvę. Smagu buvo pasportuoti ir paišdykauti sporto salėje. Užsukę į choreografijos pamoką, kartu su šeštokais mokėsi šokio žingsnelių, žaidė žaidimus. Darželinukams labai patiko viešnagė. Jie ne tik smagiai praleido laiką, bet buvo ir apdovanoti mokinių kurtomis dovanėlėmis.
   Kiekvienas metais mes sulaukiame kvietimo aplankyti šią mokyklą. Ir kiekvieną sykį maloniai nustebina labai šiltas bendravimas ir svetingumas. Dėkojame „Atžalyno" komandai už geranoriškumą. Mes kartu siekiame to paties tikslo – padėti būsimiems pirmokams kuo lengviau adaptuotis mokykloje.