RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


gegužės 01 d. - birželio 01 d.

Gegužės mėn.

Gegužės 3 d.

   Šventinė diena „Saulės diena +Mamyčių diena = "Mamyte, tu mano saulytė". Sveikinimai, fotosesija su mamomis
      Vaikai ir jų mamytės, pedagogai
Gegužės 3 d.
   Rajoninės bėgimo varžybos J. Pipynės taurei laimėti
      „Bildukų" gr. vaikai, pedagogai
Gegužės 7 d.
   Rajoninis priešmokyklinio amžiaus vaikų orientavimosi žygis „Ateik ir įveik - 2019" A. Dauguviečio parke
      „Bedančių" gr. vaikai, pedagogai
Gegužės 7 d.
   Seminaras pedagogams „Kaip nerėkti ant vaikų" (psichologas T. Lagūnavičius) Biržų ŠPT
      pedagogai
Gegužės 7 d.
   Konferencija „Bendrystės erdvė" (Edukatoriai.lt)
      įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai
Gegužės 8 d.
   Konferencija „Žaidimai: kūrybinė veikla ir savitumo paieškos vaikystėje"(Edukatoriai.lt)
      pedagogai
Gegužės 13-17 d.
   Teminė savaitė „Kaip gera turėti ir mylėti!", skirta tarptautinei šeimos dienai paminėti.
Gegužės 17 d.
   Sporto šventė visai šeimai
      Vaikai, jų šeimos nariai, darbuotojai
Gegužės 17 d.
   Gamtosauginė edukacinė programa „Skruzdėlytė Rytė"(atkelta iš balandžio mėn.)
      Vaikai
Gegužės 21 d.
   L-d „Genys" teatro būrelio spektaklis „Keista istorija"
      Vaikai, pedagogai
Gegužės 22 d.
   Pedagoginis posėdis lopšelyje-darželyje „Genys"
       pedagogai
Gegužės 23 d.
   Veiklos dienelė lauke „Pievos gyvenimas", pasaulinei akcijai „Pamoka lauke" paminėti
      Vaikai, pedagogai
Gegužės mėn.
   Grupių pedagogų ir tėvelių susitikimai, apžvelgiant mokslo metų pasiekimus
      Grupių pedagogai, vaikų tėveliai
Gegužės 31 d.
   Atsisveikinimo su darželiu šventė „Bedančių TV rodo"
       „Bedančių" gr. vaikai, tėveliai, pedagogai
Gegužės 15,20,21,27,28,29 d.
   Savęs pažinimo kursai ne pedagoginiam personalui(Biržų ŠPT psichologė Ž.Taurienė)
      Darbuotojai
Gegužės mėn.
   Vaikų darbelių parodėlės „Pievos gyvenimas", „Didieji rugeliečiai"
      Vaikai, pedagogai

"Pabiručių“ grupės išvyka į UAB „ Biržų duona“

   Kovo 16 dieną įvyko ilgai laukta išvyka į Biržų duonos kepyklą. Joje dirba grupės auklėtinės Adėlės mama. Mus pasitiko dvi gidės. Jos vaikučius supažindino kaip saugiai elgtis, nes kepykloje yra daug įrengimų, kurie būna įjungti darbo proceso metu. Pasiskirstę į dvi grupes pradėjome ekskursiją.
   Mus supažindino su įvairių gaminių gamybos procesu. Pamatėme kaip užminkoma duona, kokie produktai dedami duonos skonio pagerinimui, kaip kepamas šakotis. Ragavome jau iškeptos ir suraikytos duonos. Nosytes kuteno kepamų sausainių kvapai. Visko po truputį išragavome. Padėkoję gidėms, sotūs ir linksmi, apdovanoti riestainiais, grįžome į darželį.

TARPTAUTINIS ŠAŠKIŲ TURNYRAS „PRIEŠMOKYKLINUKAI ŽAIDŽIA ŠAŠKĖMIS“

   Kovo 21 d. Biržų lopšelyje-darželyje „Drugelis" vyko tarptautinis šaškių turnyras priešmokyklinio amžiaus vaikams. Į varžybas atvyko rajono ikimokyklinių įstaigų ir pagrindinių mokyklų ikimokyklinių skyrių atstovai, svečiai iš Pasvalio rajono ir net iš Latvijos respublikos. Turnyro vyriausias teisėjas Raimondas Palilionis - Lietuvos šachmatų federacijos viceprezidentas.
   Kiekvienai įstaigai atstovavo 1 mergaitė ir 1 berniukas. Išrinkti kas atstovaus mūsų įstaigai buvo nelengva. „Bedančių" grupės vaikai puikiai žaidžia šaškėmis. Grupėje yra net didžiulė šaškių lenta, kurią dar pernai mums pagamino Dominyko senelis. Užvirus aršiai kovai, teko naudoti net burtus. Į turnyrą išvyko ir „Rugeliui" atstovavo Kamilė Leliukė ir Dominykas Lapėnas. Ir tai jie padarė puikiai! Visų pirma, visus sužavėjo savo prisistatymu( prieš varžybas kiekviena komanda turėjo prisistatyti). O ir žaidė susikaupę, atsakingai, profesionaliai. Dominykui nesutrukdė net netikėtai užklupusi liga. Suskaičiavus rezultatus, apsidžiaugėme - mūsų Kamilė Leliukė laimėjo garbingą antrą vietą! Valio!
   Sveikiname mūsų atstovus! Dėkojame visiems „Bedančių" grupės vaikams už sportinį azartą ir norą žaisti šaškėmis! Nepamiršome ir aktyviausių žaidėjų - Elidai Stapulionytei ir Eimantui Zujui įteikėme įstaigos padėkas. Taip pat dėkojame ir grupės auklėtojai priešmokyklinio ugdymo pedagogei metodininkei Danutei Ikamienei ir auklėtojos padėjėjai Angelei Ruplėnienei, kurios skatino ir paruošė vaikus šaškių varžyboms.

PROJEKTO „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“ I- OJO ETAPO FESTIVALIS „MES UŽ LIETUVĄ!“

   Jau penktus metus Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) kartu su Respublikine ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) organizuoja projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės" (LMŽ). Šio projekto tikslas - didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį bei skatinti Lietuvos ikimokyklinių įstaigų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. Projektą sudaro trys etapai. I-asis etapas organizuojamas įstaigoje įtraukiant 5-6 m. amžiaus ir jaunesnius vaikus. II -asis etapas vyksta rajono mastu, kurio metu varžosi 5-6 m. amžiaus vaikų komandos (3 mergaitės, 3 berniukai). III -iasis etapas – respublikinis, kuriame varžosi rajonus atstovaujančios komandos. Kad projektas būtų kokybiškas ir vyktų sklandžiai organizatoriai kvietė pedagogus į specialius mokymus. Mūsų įstaigoje šio projekto koordinatorės yra pedagogės Rimutė Kizinienė ir Edita Ranonienė.
   Kovo 9 d. darželyje vyko I-ojo etapo festivalis. Kadangi už poros dienų laukė Kovo 11-osios šventė renginį pavadinome „Mes už Lietuvą!". „Bedančių" grupės vaikai bei „Pabiručių" grupės keletą vaikų tapo varžybų sirgaliais. O „Bildukai" ir vyresni vaikai iš „Pabiručių" grupės varžėsi tarpusavyje. Dalyvavo 4 komandos po 6 vaikus (viso 24 vaikai). Šventę pradėjome nuo sportininkų pagerbimo bei Lietuvos himno. Po to sekė komandų prisistatymas, teisėjų žodis ir bendra sirgalių bei dalyvių mankšta. Smagiai prasimankštinus prasidėjo varžybos. Vaikai parodė ką buvo išmokę per treniruotes – bėgo, šokinėjo su kamuoliu, lindo tuneliu, rinko spalvotus kamuoliukus. Po varžybų kiekvienam dalyviui buvo skirti sirgalių aplodismentai ir projekto organizatorių sukurti diplomai. Sirgaliai taip pat neliko pamiršti – visi gavo vaisių ir galimybę kartu su sportininkais pašokti ir padūkti. Šauniai padirbėjo ir vaikai, ir varžybų organizatorės ir teisėjos Rimutė ir Edita. Ačiū! Beje teisėjų dar laukia svarbus darbas – suburti įstaigos rinktinę komandą, kuri dalyvaus II-jame projekto etape (kovo 22 dieną). Palinkėkime sėkmės!