RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


gegužės 01 d. -

Gegužės mėnesio renginiai

Gegužės 2-10 d.
Tarptautinis projektas „Globalinės veiksmo dienos 2022" (pagal gamtosauginę programą)


Gegužės 7 d.
Respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022" baigiamasis festivalis Panevėžyje


Gegužės 6-13 d.
Mokytojų veiklos įsivertinimo aptarimas, pokalbiai


Gegužės 12 d.
Nuotolinė edukacinė valandėlė apie Saugų eismą


Gegužės 13 d.
Šventinis edukacinės erdvės „Patirčių kampas" atidarymas


Gegužės 16-31 d.
Sveikatos ugdymo projekto „Veikla lauke: kuriu, judu, tyrinėju, žaidžiu" veiklos:
• bendros rytinės mankštos lauke;
• įdomiosios pamokėlės „Patirčių kampe";
• muzikinės valandėlės lauke


Gegužės 16-27 d.
Atvirų durų vakarai „Atgal į darželį...", skirti Šeimos dienai paminėti


Gegužės 26 d.
Biržų l-d „Genys" kompetencijų tobulinimo programos „Vaiko gerovė - tai bendruomenės lūkesčių ir veiksmų dermė II modulio paskaita „Vaiko skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas, siekiant jo pažangos"


Gegužės 29 d.
Rajoninis priešmokyklinio amžiaus vaikų orientavimosi sporto žygis „Ateik ir įveik 2022" Dauguviečio parke


Gegužės 31 d.
Atsisveikinimo su darželiu šventė/pramoga „Bedančių diena"


Gegužės mėn.
Vaikų pasiekimų pažangos vertinimas. Individualūs mokytojų susitikimai/pokalbiai su tėvais aptariant vaiko pasiekimus


Gegužės mėn.
Respublikinė iniciatyva „Judanti klasė 2022"


Gegužės mėn.
Biržų ŠPT organizuojami mokymai
„Mokytojo padėjėjo kompetencijos, sėkmingas bendravimas, bendradarbiavimas ir vaidmuo švietimo įstaigoje"

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO

Skaityti čia

SVEIKOS GYVENSENOS INICIATYVA „AKTYVIAI DRAUGIŠKAI SVEIKAI – TAIP MOKA, IR SUAUGĘ, IR VAIKAI!“

   Kasmet, rugsėjo mėnesį, įstaigoje organizuojama Europos judumo savaitė. Šiais metais organizavome sveikos gyvensenos iniciatyvą (rugsėjo 15 - 25 d.), kuri apjungė įvairias sveikatos ugdymo sritis – fizinį aktyvumą, ekologinės sampratos ugdymą, ligų prevenciją, olimpines vertybes, sužalojimų prevenciją, emocinę sveikatą. Inicijuodami veiklas prisidėjome prie Europos judumo savaitės paminėjimo, prie Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai!", asociacijos „Sveikatos želmenėliai" organizuojamos akcijos „Mažieji turistai" ir tęsiame įstaigos olimpinį projektą „Mes – sportuojanti bendruomenė".
   Organizuojamą iniciatyvą sudarė trys etapai. Pirmasis etapas „Aktyviai!" žadėjo bendras mankštas ir aktyvias veiklas lauke, kurios skatino įvairias judesio formas. „Olimpinio judesio" dienos metu sportavo ne tik vaikai, bet ir suaugę. Nuo pat ryto atėję darbuotojai, tėveliai kartu su savo vaiku, apibėgo aplink darželį, taip pradėdami dieną aktyviai! „Šokio" dieną vaikai improvizavo, šoko kartu su meninio ugdymo mokytoja ir į svečius atvykusios grupės „Tonika" muzikantais. „Mažųjų turistų" diena buvo ypatinga, nes vaikų laukė turistiniai žygiai! Nešini kuprinėmis ir pasiramstydami lazdomis mažieji turistai keliavo ir pažino atokiausias Rinkuškių kaimo apylinkes. Sekanti „Dviratukų diena", kaip visada, aktyvi ir labai emocinga. Vyresnieji vaikai mokėsi saugiai važinėti Rinkuškių pėsčiųjų taku, jaunesni draugai savo galimybes rodė darželio teritorijoje. Antrojo etapo „Draugiškai!" veiklos skatino bendradarbiavimą, mokė saugoti save ir kitus bei gyventi draugėje. Vyko diskusijos, pokalbiai, priimti bendri susitarimai kaip elgtis ne tik grupėje, bet ir lauke žaidžiant, sportuojant. Tuo pačiu metu, profesionalios įmonės atstovai tikrino įstaigos teritorijoje esančių įrengimų saugumą. Trečiasis etapas „Sveikai!" gilino vaikų žinias apie ligų prevenciją, gamtojautą, triukšmo žalą sveikatai. Įdomios veiklos su STEAM elementais - „Daktaro patarimai", „Diena be automobilio", „Tylos ir Miego diena" - lavino vaikų kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir praktinį suvokimą. Vaikai eksperimentavo, bandė, aiškinosi kas kenkia sveikatai, kas padeda. O įdomiausia buvo išbandyti ar galima pailsėti ir miegoti kitaip...
   Dvi savaitės, kupinos sveikuoliškų veiklų, pralėkė greit. Šiai iniciatyvai neliko abejingi ir įstaigos darbuotojai, kurie prisijungė organizuodami dviračių žygį į Kirkilų pramogų parką.