RUGELIS

L/d „Genys“ skyrius

Šį mėnesį vyksta...


kovo 01 d. - kovo 30 d.

Kovo mėnesio renginiai

Kovo 2 d.
Edukacijų ciklo „Žaliasis raštingumas" kūrybinės dirbtuvės (nuotoliniu būdu).


Kovo 1- 17 d.
Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto „Mes mokomės žaisti šaškėmis" turnyras įstaigoje. Organizatoriai Biržų l-d „Drugelis".


Kovo 3 d.
Pažintinė išvyka į Biržų „Kaštonų" pagrindinę mokyklą.


Kovo 3 d.
Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies konkurso „Tramtatulis" vietinis turas.


Kovo 7 d.
Pažintinė išvyka į Biržų „Aušros" pagrindinę mokyklą.


Kovo 7-10 d.
Šventinės dienos tema „Spalvota Lietuva":
• Kūrybos valandėlė „Lietuvos atributika";
• Respublikinė akcija „Bėgynės su Lietuvos vėliavėlėmis" ;
• Trispalvio kaspino diena.


Kovo 9 d.
Paskaita priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Kaip pasiruošti atnaujintoms bendrosioms programoms (BP)?". Pagal Biržų ŠPT planą.


Kovo 10 d.
Respublikinis projektas „Augu Lietuvai stiprus ir sveikas". Organizatoriai Biržų l-d „Ąžuoliukas" (nuotoliniu būdu).


Kovo 11 d.
Biržų muziejaus „Sėla" organizuojama šventė/akcija, skirta Kovo 11 d. paminėti.


Kovo 14 d.
„Alfa" lėlių teatro spektaklis „Kelionė pas Todėl".


Kovo 17 d.
Miego diena kitaip. Dienos tema „Kur gyvena sapnai?".


Kovo 18 d.
Pavasarinė „Geniukų ir Rugeliukų mamų mugė" . Organizatoriai l-d
„Genys" taryba.


Kovo 20-24 d.
Žemės ir vandens diena. Gamtosauginė akcija „Sėju, laistau, sodinu – darželiui gėlę auginu".


Kovo 21 d.
Biržų l-d „Genys" ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių eilėraščių deklamavimo konkursas „Deklamuoju Lietuvai'.


Kovo 22 d.
Biržų rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų raiškiojo skaitymo konkursas „Deklamuoju Lietuvai". Organizatoriai Biržų l-d „Genys".


Kovo 23 d.
Ugdymo lauke seminaras „Mokomės su stichijomis. Vanduo". Organizatoriai Lauko akademija. Vilnius.


Kovo 24 d.
Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto „Mes mokomės žaisti šaškėmis" turnyro baigiamasis renginys (nuotoliniu būdu).


Kovo 28 d.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Biržų ŠPT.


Kovo 29 d.
Švietėjiška veikla. Susitikimas/diskusija tėvams su įstaigos logopede tema „Vaikų kalbos raidos ypatumai".


Kovo 31 d.
Lietuvos vaikų ir moksleivių - liaudies kūrybos atlikėjų - konkursas „Tramtatulis“. Regioninis turas Panevėžyje.


Kovo mėn.
Įstaigos pedagogų tarybos posėdis.


Kovo mėn.
Įstaigos projekto „Socialinės-emocinės aplinkos kūrimas. Atsipalaidavimo erdvės-ramybės kampeliai" veiklos.


Kovo mėn.
Kvalifikacijos tobulinimo kursai. Ilgalaikė programa „Įtraukusis ugdymas – kas tai?"(mokytojams), „Vadovų akademija 2023" (vadovams). Besimokančių darželių tinklas (nuotoliniu būdu).

APDOVANOTA ILGAMETĖ ĮSTAIGOS PEDAGOGĖ

   Sausio 17 d. darželyje sklandė atsisveikinimo nuotaikos. Į užtarnautą pensiją išlydėjome priešmokyklinio ugdymo mokytoją metodininkę DANUTĘ IKAMIENĘ. Danutė pedagogo profesijai atidavė 45 metus , iš jų, net 36 metus dirbo mūsų įstaigoje. Pagarbos verta patirtis! Su savo mylima mokytoja nuoširdžiai atsisveikino „Bedančių" grupės vaikai. Jie sudainavo jautrią dainą ir padovanojo rankų darbo gėlę, ant kurios žiedlapių sugulė palinkėjimai - „Nesirgti!", „Daug miegoti!" , „Būti laimingai!". O įteiktos vaikų tėvelių gėlės bylojo apie šiltą santykį ir pagarbą šiai mokytojai ir jos veiklai. Vien tik gražiu žodžiu atsiliepė ir kolegos. Dėkojo už bendravimą, už komandą, už energiją, už nuoširdų darbą ir stiprų atsakomybės jausmą. Pasveikinti pedagogės atvyko ir Biržų r. savivaldybės atstovai – mero pavaduotoja A. Garšvaitė ir švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė G. Žagarienė. Atvyko su gražia misija – padėkoti ir įteikti DANUTEI IKAMIENEI Lietuvos švietimo, kultūros ir sporto ministrės J. Šiugždinienės padėkos raštą už ilgametį, kūrybingą, aktyvų ir inovatyvų pedagoginį darbą.
   Sveikinam! Ir linkime, mielai kolegei, skanauti gyvenimą, džiaugtis kiekviena diena ir įgyvendinti naujas svajones!