RUGELIS

L/d „Genys“ skyrius

Šį mėnesį vyksta...


gegužės 01 d. - gegužės 31 d.

Gegužės mėnesio renginiai

Gegužės 3 d.
Kūrybinė veikla „Mano mamytės vardas pats gražiausias!"


Gegužės 3 d.

Socialinių įgūdžių pamokėlės tema „Aš ir mano šeima“
kartu su įstaigos socialine pedagoge.


Gegužės 5-14 d.
Respublikinė gamtosauginė akcija „Mes rūšiuojam!".


Gegužės 8 d. 10 val.
Respublikinis priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus
vaikų lietuvių liaudies dainų, šokių ir žaidimų festivalis
„Sėjau rūtą" Biržų pilies kieme. Organizatoriai l-d
„Genys" bendruomenė.


Gegužės 15 d. 16 val.
Rajoninis renginys, skirtas Šeimos dienai paminėti „Kartu
per gyvenimą" Biržų pilies kieme. Organizatoriai Biržų
kultūros centras.


Gegužės 17 d.
Biržų sav. visuomenės sveikatos programų (vykdytų 2023
m.) ataskaitinė konferencija. Įstaigos vykdyto projekto
Socialinės-emocinės aplinkos kūrimas. Atsipalaidavimo
erdvės-ramybės kampeliai" pristatymas.


Gegužės 21 d.
Rajono ikimokyklinių įstaigų vadovų, pavaduotojų,
mokytojų pasitarimas dėl projekto „Ikimokyklinio
ugdymo kaita" įgyvendinimo.


Gegužės 21-22 d.
NŠA projekto mokymai „2.2-178(PŠ) Ikimokyklinio
ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas
vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis:
mokymai programų rengėjams" Rokiškyje.


Gegužės 27-31 d.
Įstaigos mokytojų tarybos posėdis. Mokslo metų veiklų
ataskaitos (elektroninėje platformoje).


Gegužės 29 d. 15.30 val.
Šokių būrelio baigiamasis renginys.


Gegužės 29 d. 13 val.
Edukacinis-kūrybinis užsiėmimas įstaigos mokytojams
„Bricks 4 kids".


Gegužės 21-28 d.
Aktyvi veikla su šeima „Milžinai ir nykštukai" (kiekvienos
grupės vakarinis susitikimas).


Gegužės 31 d.
Atsisveikinimo su darželiu šventė/pramoga
„Bedančių TV rodo".


Gegužė
Išvykos:
į Karajimiškio kraštovaizdžio draustinį (Karvės ola);
• į Biržų sporto centrą;
• į Biržų miesto centro edukacines erdves.


Gegužė-rugsėjis
Sveikatos ugdymo projekto „Veikla lauke: kuriu, judu,
tyrinėju, žaidžiu" įgyvendinimas.


Gegužė
Vaikų pasiekimų pažangos vertinimas. Individualūs
mokytojų susitikimai/pokalbiai su tėvais aptariant
vaiko pasiekimus.

KĄ DIRBA ŽMONĖS?

    Lapkričio mėnesį skyrėme žinių gilinimui apie profesijas ir darbus. Vaikams visada įdomu pasakoti ką dirba tėveliai ir seneliai. Bet dar įdomiau pamatyti šias profesijas iš arti, patiems išbandyti, nuvykti ir susipažinti.

 

    Pažintis su policininko darbu!
Dėkojame Ugniaus Š. mamytei už kvietimą apsilankyti Biržų m. policijos komisariate. Taip pat dėkingi esame šios įstaigos pareigūnams už šiltą ir jaukų bendravimą!


    Pažintis su ūkininko darbu!
Dėkojame Bernardo A. tėveliams už geranoriškumą ir kvietimą iš arti pamatyti nelengvą ūkininko darbą. Už vaikų pavėžėjimą dėkingi Kristupo Š. ir Lukos G. tėveliams!

    Pažintis su ugniagesio profesija!
Nuoširdžiai dėkojame Biržų priešgaisrinės gelbėjimosi tarnybos ekipažui!
Ši komanda labai aiškiai, kartu žaismingai, pristatė savo sunkų ir atsakingą darbą.

    Svečiuose pas bibliotekininkes!
Dėkojame Biržų m. J. Bielinio bibliotekininkėms už profesijos pristatymą ir galimybę apsilankyti sensoriniame kambaryje. O už vaikų pavėžėjimą dėkingi mūsų partneriams – „Atžalyno" pagrindinei mokyklai!