RUGELIS

L/d „Genys“ skyrius

Šį mėnesį vyksta...


kovo 01 d. - kovo 30 d.

Kovo mėnesio renginiai

Kovo 2 d.
Edukacijų ciklo „Žaliasis raštingumas" kūrybinės dirbtuvės (nuotoliniu būdu).


Kovo 1- 17 d.
Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto „Mes mokomės žaisti šaškėmis" turnyras įstaigoje. Organizatoriai Biržų l-d „Drugelis".


Kovo 3 d.
Pažintinė išvyka į Biržų „Kaštonų" pagrindinę mokyklą.


Kovo 3 d.
Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies konkurso „Tramtatulis" vietinis turas.


Kovo 7 d.
Pažintinė išvyka į Biržų „Aušros" pagrindinę mokyklą.


Kovo 7-10 d.
Šventinės dienos tema „Spalvota Lietuva":
• Kūrybos valandėlė „Lietuvos atributika";
• Respublikinė akcija „Bėgynės su Lietuvos vėliavėlėmis" ;
• Trispalvio kaspino diena.


Kovo 9 d.
Paskaita priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Kaip pasiruošti atnaujintoms bendrosioms programoms (BP)?". Pagal Biržų ŠPT planą.


Kovo 10 d.
Respublikinis projektas „Augu Lietuvai stiprus ir sveikas". Organizatoriai Biržų l-d „Ąžuoliukas" (nuotoliniu būdu).


Kovo 11 d.
Biržų muziejaus „Sėla" organizuojama šventė/akcija, skirta Kovo 11 d. paminėti.


Kovo 14 d.
„Alfa" lėlių teatro spektaklis „Kelionė pas Todėl".


Kovo 17 d.
Miego diena kitaip. Dienos tema „Kur gyvena sapnai?".


Kovo 18 d.
Pavasarinė „Geniukų ir Rugeliukų mamų mugė" . Organizatoriai l-d
„Genys" taryba.


Kovo 20-24 d.
Žemės ir vandens diena. Gamtosauginė akcija „Sėju, laistau, sodinu – darželiui gėlę auginu".


Kovo 21 d.
Biržų l-d „Genys" ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių eilėraščių deklamavimo konkursas „Deklamuoju Lietuvai'.


Kovo 22 d.
Biržų rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų raiškiojo skaitymo konkursas „Deklamuoju Lietuvai". Organizatoriai Biržų l-d „Genys".


Kovo 23 d.
Ugdymo lauke seminaras „Mokomės su stichijomis. Vanduo". Organizatoriai Lauko akademija. Vilnius.


Kovo 24 d.
Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto „Mes mokomės žaisti šaškėmis" turnyro baigiamasis renginys (nuotoliniu būdu).


Kovo 28 d.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Biržų ŠPT.


Kovo 29 d.
Švietėjiška veikla. Susitikimas/diskusija tėvams su įstaigos logopede tema „Vaikų kalbos raidos ypatumai".


Kovo 31 d.
Lietuvos vaikų ir moksleivių - liaudies kūrybos atlikėjų - konkursas „Tramtatulis“. Regioninis turas Panevėžyje.


Kovo mėn.
Įstaigos pedagogų tarybos posėdis.


Kovo mėn.
Įstaigos projekto „Socialinės-emocinės aplinkos kūrimas. Atsipalaidavimo erdvės-ramybės kampeliai" veiklos.


Kovo mėn.
Kvalifikacijos tobulinimo kursai. Ilgalaikė programa „Įtraukusis ugdymas – kas tai?"(mokytojams), „Vadovų akademija 2023" (vadovams). Besimokančių darželių tinklas (nuotoliniu būdu).

PROJEKTAS „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2022“

                                                                                                                                                                                                        

   Dėmesio! Šių metų vasario 1 - birželio 30 d. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomas projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės" Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja švietimo mainų paramos fondas. Tai nekomercinis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas, kurio tikslas - didinti (1-7 m) vaikų fizinį aktyvumą, taikant inovatyvias fizinio ugdymo formas.
   Projektas vykdomas III etapais. Pirmojo etapo metu bus vykdomos nuotolinės pamokėlės kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų. I-ajame etape dalyvauja visa įstaigos bendruomenė. Už pamokėlių turinį atsako projekto organizatoriai (RIUKKPA, LTOK). O šių pamokėlių nuorodų ieškokite grupių „facebook" grupėse (gal norėsite sportuoti visa šeima!).
   Antrojo etapo metu bus organizuojami festivaliai kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų. Festivalyje įstaigoje dalyvauja visa įstaigos bendruomenė. Už festivalio programą atsako projekto įstaigose koordinatorės - kūno kultūros mokytoja Vita Rimavičienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Ranonienė.
   Trečiojo etapo metu, priklausomai nuo situacijos Lietuvoje, bus organizuojama 10 festivalių į kuriuos bus kviečiamos įstaigų-dalyvių komandos: 3 mergaitės, 3 berniukai (2016 m. gimimo) ir 2 pedagogai. Festivaliai vyks didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Už dalyvių atvykimą į festivalius atsakinga įstaigos bendruomenė.
   Projekto metu vykstančios veiklos bus filmuojamos ir fotografuojamos, o nuotraukos ir vaizdo įrašai talpinami viešojoje erdvėje projekto populiarinimo tikslais. Mieli, tėveliai, pasirašydami dalyvavimo projekte sutikimą, jūs sutinkate su šiomis sąlygomis.
   Smagaus judesio visiems!