RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


sausio 01 d. - sausio 31 d.

Sausio mėn.

Sausio 9 d.

   Metodinis pasitarimas “Ugdymo turinio planavimas. Ką galime daryti geriau?“ lopšelyje-darželyje „Genys“

      pedagogai

 

Sausio 11 d.

   Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Tarptautinė žodelio „Ačiū“ diena.

      Vaikai, darbuotojai

 

Sausio 16 d.

   Draugystės dienelė. Viešnagė lopšelyje-darželyje „Genys“. Lėlių teatro spektaklis vaikams.

      Vaikai, pedagogai

 

Sausio 14-18 d.

   Gamtosauginio projekto akcija „Gerumo medis“

      Vaikai, vaikų tėveliai, darbuotojai

 

Sausio 21-22 d.

   Veikla lauke „Sniego paslaptys“, skirta pasaulinei Sniego dienai paminėti. Tyrinėjimai, stebėjimai, atradimai.

      Vaikai, pedagogai

 

Sausio- vasario mėn. (pagal oro sąlygas)

   Žiemos sporto šventė visai šeimai „Besmegenių išdaigos“

      Vaikai, jų tėveliai, darbuotojai

 

Sausio mėn.

  Darželio tarybos posėdis

      Tarybos nariai

 

Sausio 14 d.

   Įstaigos veiklos įsivertinimo grupės susitikimas

       Grupės nariai

 

Sausio mėn.

 Vaikų piešinių paroda „Medžiai žiemą“

      Vaikai

 

 

 

 

 

 

 

2 grupė

 

"BILDUKAI"

5 m. amžiaus vaikų grupė.

Auklėtojos Ema Bedalienė ir Edita Ranonienė. Auklėtojų padėjėja Jolanta Nemanytė

************************

 

Sausio mėnesį 

gimtadienio proga sveikiname

Igną Klepecką

Gabiją Urbonaitę

 *******************

"Bildukų" grupės vaikų sąrašas

                    1. Ainius Valeckas

                    2. Arnas Grinbergas
                    3. Aurėja Vengrytė
                    4. Ąžuolas Valunta
                    5. Gustas Mušauskis
                    6. Ignas Klepeckas
                    7. Laurynas Dževečka
                    8. Marija Janulytė
                    9. Rajana Lysenko
                    10. Gabija Urbonaitė
                    11. Lėja Adelina Lapinskaitė
                    12. Matijus Muraška
                    13. Ema Venskutė
                    14. Justas Žižmaras
                    15. Gustautas Čergelis

                    16. Kajus Jančiūra