RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


gegužės 01 d. -

Gegužės mėnesio renginiai

Gegužės 2-10 d.
Tarptautinis projektas „Globalinės veiksmo dienos 2022" (pagal gamtosauginę programą)


Gegužės 7 d.
Respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022" baigiamasis festivalis Panevėžyje


Gegužės 6-13 d.
Mokytojų veiklos įsivertinimo aptarimas, pokalbiai


Gegužės 12 d.
Nuotolinė edukacinė valandėlė apie Saugų eismą


Gegužės 13 d.
Šventinis edukacinės erdvės „Patirčių kampas" atidarymas


Gegužės 16-31 d.
Sveikatos ugdymo projekto „Veikla lauke: kuriu, judu, tyrinėju, žaidžiu" veiklos:
• bendros rytinės mankštos lauke;
• įdomiosios pamokėlės „Patirčių kampe";
• muzikinės valandėlės lauke


Gegužės 16-27 d.
Atvirų durų vakarai „Atgal į darželį...", skirti Šeimos dienai paminėti


Gegužės 26 d.
Biržų l-d „Genys" kompetencijų tobulinimo programos „Vaiko gerovė - tai bendruomenės lūkesčių ir veiksmų dermė II modulio paskaita „Vaiko skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas, siekiant jo pažangos"


Gegužės 29 d.
Rajoninis priešmokyklinio amžiaus vaikų orientavimosi sporto žygis „Ateik ir įveik 2022" Dauguviečio parke


Gegužės 31 d.
Atsisveikinimo su darželiu šventė/pramoga „Bedančių diena"


Gegužės mėn.
Vaikų pasiekimų pažangos vertinimas. Individualūs mokytojų susitikimai/pokalbiai su tėvais aptariant vaiko pasiekimus


Gegužės mėn.
Respublikinė iniciatyva „Judanti klasė 2022"


Gegužės mėn.
Biržų ŠPT organizuojami mokymai
„Mokytojo padėjėjo kompetencijos, sėkmingas bendravimas, bendradarbiavimas ir vaidmuo švietimo įstaigoje"

GERUMO AKCIJA „PADĖKIME TIEMS, KURIE NEGALI SAVIMI PASIRŪPINTI“

   Nesuklysim sakydami, kad viena iš įdomiausių vaikams temų – gyvūnų pasaulis. Valandų valandas jie galėtų pasakoti apie savo augintinius, apie netoliese gyvenančius gyvūnus ar apie miškais lakstančius. Bet labai retai kalbame apie atsakomybę, priežiūrą ir pagalbą likimo nuskriaustiems bei šeimininkų neturintiems. Šios akcijos idėja ir gimė tokių pokalbių metu. Kaip mes galime padėti? Kodėl ne dabar? Ar būtina laukti Kalėdų? Kreipėmės į visą bendruomenę ir sulaukėme palaikymo. Ir tėveliai su vaikais, ir darbuotojai atnešė vaišių gyvūnams tiek, kad vos tilpo į mašinos bagažinę. Šias dovanas vaikai patys pristatė VŠĮ „Mažas draugas" prieglaudos atstovei A. Urbonienei. Ji papasakojo apie savo darbą, supažindino su prieglaudos gyventojais ir, atsidėkodama už vaikų gerumą, pavaišino širdelės formos blynais.
   Rodos paprasta akcija, bet kiek daug joje jausmo ir nuoširdumo! Dėkojame visiems, kurie neliko abejingi, atsiliepė į mūsų kvietimą ir geranoriškai dalyvavo akcijoje. Ačiū!