RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


sausio 01 d. - sausio 31 d.

Sausio mėn.

Sausio 9 d.

   Metodinis pasitarimas “Ugdymo turinio planavimas. Ką galime daryti geriau?“ lopšelyje-darželyje „Genys“

      pedagogai

 

Sausio 11 d.

   Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Tarptautinė žodelio „Ačiū“ diena.

      Vaikai, darbuotojai

 

Sausio 16 d.

   Draugystės dienelė. Viešnagė lopšelyje-darželyje „Genys“. Lėlių teatro spektaklis vaikams.

      Vaikai, pedagogai

 

Sausio 14-18 d.

   Gamtosauginio projekto akcija „Gerumo medis“

      Vaikai, vaikų tėveliai, darbuotojai

 

Sausio 21-22 d.

   Veikla lauke „Sniego paslaptys“, skirta pasaulinei Sniego dienai paminėti. Tyrinėjimai, stebėjimai, atradimai.

      Vaikai, pedagogai

 

Sausio- vasario mėn. (pagal oro sąlygas)

   Žiemos sporto šventė visai šeimai „Besmegenių išdaigos“

      Vaikai, jų tėveliai, darbuotojai

 

Sausio mėn.

  Darželio tarybos posėdis

      Tarybos nariai

 

Sausio 14 d.

   Įstaigos veiklos įsivertinimo grupės susitikimas

       Grupės nariai

 

Sausio mėn.

 Vaikų piešinių paroda „Medžiai žiemą“

      Vaikai

 

 

 

 

 

 

 

4 grupė

 

"BEDANČIAI"

6 m. amžiaus vaikų grupė (priešmokyklinė gr.).

Auklėtojos Danutė Ikamienė ir Jolanta Nemanytė. Auklėtojų padėjėja Angelė Ruplėnienė

 *********************************

 

 

 ******************************

"Bedančių" grupės vaikų sąrašas

                    1. Laurynas Vadoklis

                    2. Matas Simanavičius
                    3. Adrijus Kubilius
                    4. Roberta Rinkevičiūtė
                    5. Aurėja Žižytė
                    6. Domantas Stapulionis
                    7. Evanas Gasiūnas
                    8. Goda Kruopytė
                    9. Jokūbas Špokas
                    10. Kamilė Petrauskaitė
                    11. Karina Petrauskaitė
                    12. Linas Meškauskas
                    13. Majus Linkevičius
                    14. Matėja Navalinskaitė
                    15. Milita Grunskytė
                    16. Saulė Udrėnaitė

                             17. Gustė Kanopeckaitė

                    18. Karina Sargautaitė
                    19. Adelė Bulkauskaitė
                    20. Danielius Keliuotis