RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


rugsėjo 01 d. - rugsėjo 30 d.

RUGSĖJO MĖNESIO RENGINIAI

Rugsėjo 2 d.
   Šventinis rytmetis „Labas! Kaip gyvuoji?"
      Vaikai, pedagogai
Rugsėjo 10 d.
   Mokytojų tarybos posėdis
      L-d „Genys" ir skyriaus „Rugelis" pedagogai
Rugsėjo 16-20 d
   Aktyvaus judėjimo savaitė „Judu – tinginį šalin veju!", skirta Europos judumo savaitei paminėti. Žingsniavimo, bėgimo, šokio, judrių žaidimų, dviračių dienelės.
      Vaikai, darbuotojai
Rugsėjo 27 d.
   Masinis sporto renginys visai šeimai „Judu, krutu su šeima kartu" Biržų Jaunimo stadione
      L-d „Genys" ir skyriaus „Rugelis" vaikai, jų šeimos nariai, darbuotojai
Rugsėjo 30 d.
   Įstaigos VGK (vaiko gerovės komisijos) posėdis
      Komisijos nariai
Rugsėjo mėn.
   Olimpinio projekto „Olimpinė karta" koordinavimo grupės susitikimas
      Grupės nariai
Rugsėjo mėn.
   Gamtosauginės programos įgyvendinimo komiteto posėdis
      Komiteto nariai
Rugsėjo mėn.
    Vaikų tėvelių susitikimai su grupių pedagogais
      Vaikų tėveliai, grupių pedagogai

4 grupė

 

"BEDANČIAI"

6 m. amžiaus vaikų grupė (priešmokyklinė gr.).

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Danutė Ikamienė ir Jolanta Nemanytė. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Angelė Ruplėnienė

 *********************************

 bedanciai

"Bedančių" grupės vaikų sąrašas

1 Gustautas Čergelis
2 Laurynas Dževečka
3 Arnas Grinbergas
4 Marija Janulytė
5 Lėja Adelina Lapinskaitė
6 Rajana Lysenko
7 Saulė Matuzevičiūtė
8 Matijus Muraška
9 Gustas Mušauskis
10 Matas Petriškis
11 Roberta Rinkevičiūtė
12 Karina Sargautaitė
13 Augustas Šlevas
14 Gabija Urbonaitė
15 Ainius Valeckas
16 Ąžuolas Valunta
17 Aurėja Vengrytė
18 Ema Venskutė
19 Justas Žižmaras