RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


gegužės 01 d. - birželio 01 d.

Gegužės mėn.

Gegužės 3 d.

   Šventinė diena „Saulės diena +Mamyčių diena = "Mamyte, tu mano saulytė". Sveikinimai, fotosesija su mamomis
      Vaikai ir jų mamytės, pedagogai
Gegužės 3 d.
   Rajoninės bėgimo varžybos J. Pipynės taurei laimėti
      „Bildukų" gr. vaikai, pedagogai
Gegužės 7 d.
   Rajoninis priešmokyklinio amžiaus vaikų orientavimosi žygis „Ateik ir įveik - 2019" A. Dauguviečio parke
      „Bedančių" gr. vaikai, pedagogai
Gegužės 7 d.
   Seminaras pedagogams „Kaip nerėkti ant vaikų" (psichologas T. Lagūnavičius) Biržų ŠPT
      pedagogai
Gegužės 7 d.
   Konferencija „Bendrystės erdvė" (Edukatoriai.lt)
      įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai
Gegužės 8 d.
   Konferencija „Žaidimai: kūrybinė veikla ir savitumo paieškos vaikystėje"(Edukatoriai.lt)
      pedagogai
Gegužės 13-17 d.
   Teminė savaitė „Kaip gera turėti ir mylėti!", skirta tarptautinei šeimos dienai paminėti.
Gegužės 17 d.
   Sporto šventė visai šeimai
      Vaikai, jų šeimos nariai, darbuotojai
Gegužės 17 d.
   Gamtosauginė edukacinė programa „Skruzdėlytė Rytė"(atkelta iš balandžio mėn.)
      Vaikai
Gegužės 21 d.
   L-d „Genys" teatro būrelio spektaklis „Keista istorija"
      Vaikai, pedagogai
Gegužės 22 d.
   Pedagoginis posėdis lopšelyje-darželyje „Genys"
       pedagogai
Gegužės 23 d.
   Veiklos dienelė lauke „Pievos gyvenimas", pasaulinei akcijai „Pamoka lauke" paminėti
      Vaikai, pedagogai
Gegužės mėn.
   Grupių pedagogų ir tėvelių susitikimai, apžvelgiant mokslo metų pasiekimus
      Grupių pedagogai, vaikų tėveliai
Gegužės 31 d.
   Atsisveikinimo su darželiu šventė „Bedančių TV rodo"
       „Bedančių" gr. vaikai, tėveliai, pedagogai
Gegužės 15,20,21,27,28,29 d.
   Savęs pažinimo kursai ne pedagoginiam personalui(Biržų ŠPT psichologė Ž.Taurienė)
      Darbuotojai
Gegužės mėn.
   Vaikų darbelių parodėlės „Pievos gyvenimas", „Didieji rugeliečiai"
      Vaikai, pedagogai

4 grupė

 

"BEDANČIAI"

6 m. amžiaus vaikų grupė (priešmokyklinė gr.).

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Danutė Ikamienė ir Jolanta Nemanytė. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Angelė Ruplėnienė

 *********************************

 

DSCF2775

Gegužės mėnesį

gimtadienio proga sveikiname

Saulę Udrėnaitę

Godą Kruopytę

  ******************************

"Bedančių" grupės vaikų sąrašas

                    1. Laurynas Vadoklis

                    2. Matas Simanavičius
                    3. Adrijus Kubilius
                    4. Roberta Rinkevičiūtė
                    5. Aurėja Žižytė
                    6. Domantas Stapulionis
                    7. Evanas Gasiūnas
                    8. Goda Kruopytė
                    9. Jokūbas Špokas
                    10. Kamilė Petrauskaitė
                    11. Karina Petrauskaitė
                    12. Linas Meškauskas
                    13. Majus Linkevičius
                    14. Matėja Navalinskaitė
                    15. Milita Grunskytė
                    16. Saulė Udrėnaitė

                             17. Gustė Kanopeckaitė

                    18. Karina Sargautaitė
                    19. Adelė Bulkauskaitė
                    20. Danielius Keliuotis