RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


gegužės 01 d. -

Gegužės mėnesio renginiai

Gegužės 2-10 d.
Tarptautinis projektas „Globalinės veiksmo dienos 2022" (pagal gamtosauginę programą)


Gegužės 7 d.
Respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022" baigiamasis festivalis Panevėžyje


Gegužės 6-13 d.
Mokytojų veiklos įsivertinimo aptarimas, pokalbiai


Gegužės 12 d.
Nuotolinė edukacinė valandėlė apie Saugų eismą


Gegužės 13 d.
Šventinis edukacinės erdvės „Patirčių kampas" atidarymas


Gegužės 16-31 d.
Sveikatos ugdymo projekto „Veikla lauke: kuriu, judu, tyrinėju, žaidžiu" veiklos:
• bendros rytinės mankštos lauke;
• įdomiosios pamokėlės „Patirčių kampe";
• muzikinės valandėlės lauke


Gegužės 16-27 d.
Atvirų durų vakarai „Atgal į darželį...", skirti Šeimos dienai paminėti


Gegužės 26 d.
Biržų l-d „Genys" kompetencijų tobulinimo programos „Vaiko gerovė - tai bendruomenės lūkesčių ir veiksmų dermė II modulio paskaita „Vaiko skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas, siekiant jo pažangos"


Gegužės 29 d.
Rajoninis priešmokyklinio amžiaus vaikų orientavimosi sporto žygis „Ateik ir įveik 2022" Dauguviečio parke


Gegužės 31 d.
Atsisveikinimo su darželiu šventė/pramoga „Bedančių diena"


Gegužės mėn.
Vaikų pasiekimų pažangos vertinimas. Individualūs mokytojų susitikimai/pokalbiai su tėvais aptariant vaiko pasiekimus


Gegužės mėn.
Respublikinė iniciatyva „Judanti klasė 2022"


Gegužės mėn.
Biržų ŠPT organizuojami mokymai
„Mokytojo padėjėjo kompetencijos, sėkmingas bendravimas, bendradarbiavimas ir vaidmuo švietimo įstaigoje"

JUDUMO SAVAITĖ „JUDU, KRUTU – TINGINĮ ŠALIN VEJU!“

1 diena „ŠOKU IR IMPROVIZUOJU!“

Ieškojome įvairesnių judesio formų muzikos pagalba. Kartu su meninio ugdymo mokytoja Reda šokome, improvizavome „Lauko diskotekoje“.

 

 

2 diena „ŽYGIUOJU IR STEBIU“

 

Dieną pradėjome bendra mankšta lauke, kurią pravedė priešmokyklinės grupės vaikai. Keliavome į turistinius žygius maršrutu „darželis - Širvėnos ežeras - darželis“.

 

 

3 diena „BĖGU IR LENKTYNIAUJU!“

 

Bėgimo dieną pradėjome tradiciniu rytiniu tėvelių ir vaikų apibėgimu aplink darželį. Mankštinomės lauke ir bėgome „mažąjį maratoną“. Vieni darželio teritorijoje, kiti Rinkuškių k. pėsčiųjų taku. „Bildukų“ grupės vaikai dalyvavo rajoninėse bėgimo varžybose Biržų m. stadione.

 

 

 

4 diena „METU, SPYRIU, LENDU, ŠUOLIUOJU!“

 

Olimpinio judesio diena. Aplankėme atskirus sporto sektorius, išbandėme jėgas, koordinaciją ir vikrumą.

 

5 diena „ŽAIDŽIU IR KURIU“

Žaidėme įvairius judrius, kūrybinius žaidimus lauke. „Bedančių“ grupės vaikai startavo Biržų r. kūno kultūros ir sporto centro organizuojamame projekte, apsilankė sporto mokykloje.

 

6 diena „VAIRUOJU IR SAUGIAI VAŽIUOJU!“

Dalyvavome Muzikinėje rytinėje mankštoje lauke. Dalinomės mintimis apie saugų eismą, važinėjome dviračių trasomis darželio teritorijoje ir Rinkuškių k. pėsčiųjų taku.