RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


sausio 01 d. - sausio 31 d.

Sausio mėn.

Sausio 6 d.
   Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės susitikimas
      Darbo grupės nariai


Sausio 6 d.
   Projekto „Olimpinė karta" įstaigos koordinavimo grupės susitikimas
      Grupės nariai


Sausio 8 d.

   RIUKKPA organizuojamo respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020" seminaras pedagogams Šiauliuose
      „Pabiručių" grupės mokytojos


Sausio 13 d.
   Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija", skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti
      Vaikai, darbuotojai


Sausio 15 d.
   Viešnagė „Atžalyno" pagrindinėje mokykloje. Mokinių spektaklis darželinukams
      „Bedančių" grupė


Sausio 17 d.
   Išvyka į Biržų policijos komisariatą
      „Bedančių" grupė


Sausio 20 d.
   Veiklos diena lauke/mokslo diena „Kaip atkeliauja sniegas?", skirta Pasaulinei Sniego dienai paminėti. Sniego gamyba (pagal oro sąlygas)
      Vaikai, mokytojos


Sausio 30 d.
   Alytaus teatro „Varnelė" lėlių spektaklis „Katinas ir siuvėjas"
      Vaikai


Sausio 31 d.
   Išvyka į R. Leskausko odontologijos klinika
      „Bedančių" grupė

Šeimos klubo „Šypsenėlė“ veikla

  • Šeimos klubas – nevyriausybinė, visuomeninė, ne pelno siekianti organizacija, kuri savo veiklą grindžia savo organizaciniais nuostatais. Klubo nariai patys siūlo veiklos formas ir vykdymo metodus.

TIKSLAS

  • Skatinti naujas bendradarbiavimo su šeima formas, dalintis gerąja patirtimi įvairiais vaikų auklėjimo, ugdymo klausimais ir mokintis kartu su vaikais turiningai leisti laisvalaikį.

 

UŽDAVINIAI

  • Įgyvendinti įvairaus pobūdžio kultūrinius, sveikatos, socialinius ir kitus projektus.
  • Organizuoti seminarus, susitikimus, paskaitas šeimos nariams.
  • Skatinti tėvų iniciatyvą dalyvaujant įstaigos veikloje, buriant ne tik darželio, bet ir vietos bendruomenę.
  • Aktyvinti ir skatinti metodo „buvimas kartu“ įgyvendinimą.

 

LAUKIAMI REZULTATAI

  • Šeimos klubas „Šypsenėlė“ išsiplės savo narių skaičiumi.
  • Bendras tėvų ir pedagogų darbas bus naudingas abiems pusėms, suaktyvės bendravimas ir bendradarbiavimas.
  • Daugiau šeimų supras laiko leidimo su savo vaiku svarbą.