RUGELIS

L/d „Genys“ skyrius

Šį mėnesį vyksta...

No events

Tėvams

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GENYS“ VAIKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO DĖL LIGOS PATEISINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

Vaikų priėmimas į lopšelį-darželį

 

 1. Vaikai į lopšelį-darželį priimami tėvams (globėjams) pateikus prašymą, gimimo liudijimą (kopiją), pažymą apie sveikatą. Prašymai registruojami registracijos žurnale.

2. Vaiko priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, įforminamas rašytine mokymo sutartimi.

3. Vaikų grupės formuojamos kasmet iki rugsėjo 1 d., nors prašymus tėvai (globėjai) gali pateikti bet kuriuo metų laiku.

 

Vadovaujantis higienos normomis:

1. 1-3 metų vaikai ugdomi ankstyvojo amžiaus (lopšelio) grupėje. Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 15.

2. 3-5 metų vaikai ugdomi ikimokyklinio amžiaus grupėse. Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 20.

3. Vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 6 metai, ugdomi priešmokyklinio ugdymo grupėje. Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 20.

 

 

Mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje

 


Atlyginimo dydis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

 

 tevu linija

 

   Prezidentės Dalios Grybauskaitės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ iniciatyva veikia  „Tėvų linija“ – nemokama specialistų pagalba tėvams telefonu. Tačiau dar ne visi tėvai žino, kad paskambinę nemokamu numeriu 8 800 900 12, gali pasikonsultuoti su Paramos vaikams centro specialistais visais jiems rūpimais klausimais apie vaikų auginimą. 

http://www.pvc.lt/lt/naujienos/2-be-kategorijos/399-tevu-linija

 

*******************************

 Kviečiame susipažinti ir pasinaudoti „S.M.A.R.T. tėvystė“ internetinės platformos teikiamomis galimybėmis: http://www.smarttevyste.lt/

*******************************

 Paskaityti...

 http://www.15min.lt/ji24/straipsnis/vaikai/jokiu-bausmiu-ir-rekimu-4-zodziai-priverciantys-vaika-pasitaisyti-ir-elgtis-deramai-551-492588

****************************

    Tėveliai,

informuojame, kad nuo 2022-09-05 iki 2023-09-04 visi mūsų darželio vaikai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų.

Sutartis sudaryta su ADB „Gjensidige“ draudimo agentūra. Draudimo liudijimas Nr. GJELT 3762835.

Smulkesnės informacijos apie draudimo sąlygas teiraukitės pas įstaigos direktorę.

Draudimo polisas

 

**************************** 

Siūlome paskaityti: 

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/seima-ir-darzelis-kelias-i-partneryste/18236

 

http://www.vaikystes-sodas.lt/Austejos-blogas/jeigu-jums-atrodo-kad-vaikas-darzelyje-niekada-nepripras/1281

 

http://www.tavovaikas.lt/kudikis/mamos-kertele/austejos-landsbergienes-receptas-kaip-suderinti-seima-ir-karjera.d?id=65885154

 

http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/lavinimas-ir-ugdymas/paliekamas-darzelyje-vaikas-rekia-ka-patars-psichologe.d?id=65979278

 

***************************

PADĖKA

                                                                             Gerbiami tėveliai!

   Nuoširdžiai dėkojame visiems už paramą mūsų lopšeliui-darželiui, kurią skyrėte pervesdami dalį pajamų mokesčio sumos už 2022 metus.

Dėkojame ir tiems, kurie tikėdami mūsų idėjomis nuoširdžiai skatino tai padaryti savo draugus ir artimuosius.

Jūsų paramos dėka darželio aplinka tampa vis jaukesnė.

Norintys paremti ir šįmet mūsų lopšelį-darželį, tai galite padaryti pervesdami 1,2% GPM, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą (FR0512 versija 04) elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), adresu http://deklaravimas.vmi.lt/

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2 (Paramos gavėjas)
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 190534670 (lopšelio – darželio „Genys" kodas)
E3 laukelyje nurodykite SKYRIUI RUGELIS (pagal tai mes žinome ar Geniui ar Rugeliui skirta parama)

Jūsų parama bus panaudota įstaigos saugios ir modernios edukacinės aplinkos kūrimui. Šią paramą Jūs galite skirti iki 2023 metų gegužės 1 dienos.

 

 Primename savo duomenis:

Biržų lopšelis-darželis  „Genys“ skyrius „Rugelis“

Liepų g. 30, Biržų k., Širvėnos sen.

AB Luminor bankas

a/s LT064010041300040058

kodas 190534670

 

DĖKOJAME 

**************************

  Mieli tėveliai,

 Įtemptas suaugusiųjų gyvenimas veikia ir mūsų vaikų emocijas. Labai svarbu, kad mažieji gebėtų suprasti ir įvardinti savo jausmus, mokytųsi valdyti pyktį, tinkamai reikštų džiaugsmą.

Portale www.ikimokyklinis.lt  rasite psichologo Vyčio Valantino patarimus, kaip elgtis, kai vaikus užplūsta pykčio banga. Visa tai rasite straipsnyje „Mano vaikas mokosi pykti: psichologo mintys apie emocinį vaikų ir tėvų švietimą“. 

**********************************

  Tėveliai, vis dar jaučiate nerimą, sunku ir gaila išsiskirti su savo mažyliu? Sunki adaptacija darželyje? Siūlome paskaityti portalo www.tavovaikas.lt publikuojamą Valdorfo pedagogikos lektorės ir Valdorfo vaikų darželio „Namelis medyje“ auklėtojos Rasos Ragauskaitės - Driukienės patarimus.

    Taip pat gerų patarimų rasite ir svetainėje www.pozytivitevyste.lt

*****************************

 

Mokinių atostogų grafikas 2022–2023 m. m.

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2022-10-31

2022-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2022-12-27

2023-01-06

Žiemos

2023-02-13

2023-02-17

Pavasario (Velykų)

2023-04-11

2023-04-14

Papildomos atostogos

 2022-09-26

 2022-09-30

 

2023-03-14

2023-03-17

Vasaros

2023-06-01

2023-08-31

 

UGDYMO PROCESO PABAIGA 2023-05-31

 

******************************

Gerb. tėveliai, norime Jums priminti apie internetinę svetainę www.ikimokyklinis.lt ir siūlome paskaityti joje publikuojamus straipsnius.

    Švietimo ir mokslo ministerijos internetinėje svetainėje www.smm.lt , skiltyje, skirtoje tėvams, galite rasti naudingos informacijos apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 

 

 

*******************************

 

Gerbiami tėveliai,

primename, kad Jūsų vaikučių saugumui užtikrinti, lopšelio-darželio direktorės 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-89, vaikai bus išleidžiami namo tik su tėvais (globėjais) arba kitais suaugusiais asmenimis, kuriuos Jūs nurodėte asmenų, galinčių pasiimti vaikus iš ugdymo įstaigos, sąraše.

Būkime atsakingi už mūsų vaikų saugumą.

 

********************************

 

Atlyginimo už vaikų maitinimą įstaigose nemoka tėvai (globėjai, rūpintojai):

8.1. jei vaiko šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus iš Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus įrodančius dokumentus;

8.2. jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir tėvai (globėjai, rūpintojai):

8.2.1. ne vėliau kaip pirmą vaiko neatvykimo dieną iki 8.30 val. praneša grupės auklėtojui ar įstaigos direktoriui apie vaiko neatvykimą, o paskutinę ligos dieną – iki 14 val. informuoja apie  atvykimą į įstaigą kitą darbo dieną;

8.2.2. pirmą dieną po ligos atvedę vaiką į švietimo įstaigą raštu pateikia vieną iš nurodytų dokumentų:

8.2.2.1. patvirtinimą, kad vaikas sirgo, nurodant neatvykimo pradžios ir pabaigos datas;

8.2.2.2. jeigu vaikas sirgo ilgiau negu 5 darbo dienas, pateikiama pažyma iš sveikatos priežiūros įstaigos arba vaiko sveikatos pažymėjimo išrašas iš portalo www.esveikata.lt. pasirašytas vieno iš tėvų, patvirtinant informacijos teisingumą;

8.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) atostogų (kasmetinių, nemokamų, priverstinių, vaiko priežiūros) laikotarpiu, prastovų metu, pateikus pažymą iš darbovietės;

8.4. motinos (įmotės, globėjos) nėštumo, gimdymo arba tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų), senelės, senelio vaiko priežiūros atostogų metu ne ilgiau kaip 2 mėnesius (nepertraukiamu laikotarpiu), pateikus prašymą, gydymo įstaigos pažymą, darbovietės pažymą apie suteiktas vaiko priežiūros atostogas;

8.5. jeigu vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) dirba pamaininį darbą, pateikus pažymą iš darbovietės apie nustatytą darbo laiką pamainomis;

8.6. nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.), pateikus prašymą ir nurodžius aplinkybes;

8.7. tėvų papildomos poilsio dienos metu (mamadienio, tėvadienio), pateikus pažymą iš darbovietės;

8.8. vaiko vasaros atostogų (birželio–rugpjūčio mėn.) pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą dėl leidimo vaikui nelankyti įstaigos vieną nepertraukiamą laikotarpį;

8.9. kai priešmokyklinio amžiaus vaikai nelanko švietimo įstaigos mokinių atostogų metu pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą;

            8.10. jei švietimo įstaigoje (grupėje) veikla nutraukiama dėl higienos normų pažeidimo, karantino, dėl avarinių darbų, ekstremalios situacijos, keliančios pavojų ugdytinių gyvybei ar sveikatai paskelbimo, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose ar kitų nenumatytų aplinkybių;

            8.11. jei švietimo įstaigoje (grupėje) veikla nutraukiama vasaros atostogų metu; 

8.12. žiemos laikotarpiu, esat labai šaltiems (20 laipsnių šalčio ir žemiau) ir vasarą esant karštiems orams (30 laipsnių karščio ir karščiau), jeigu negalima užimtumo organizuoti vėsesnėse aplinkose, vadovaujantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (www.meteo.lt) informacija (laukeliuose „Prognozės“ ir „Faktinė informacija“) arba tos dienos oro temperatūra Biržų  mieste;

8.13 jei vaikui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

9. Tėvams (globėjams, rūpintojams) atlyginimas už vaikų maitinimą mažinamas 50ؘ proc.:

9.1. jeigu vaikas turi tik vieną iš tėvų, o kitas:

9.1.1. miręs, pateikus mirties liudijimą;

9.1.2. dingęs be žinios, pateikus teismo sprendimą dėl vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios;

9.1.3. atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, pateikus pažymą iš įkalinimo įstaigos;

9.1.4. vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia;

9.1.5. vaiko gimimo liudijime nenurodytas tėvas, pateikus gimimo liudijimo kopiją.

9.2. jeigu šeima augina 3 ir daugiau vaikų, lengvata taikoma ir šeimoms, kuriose yra vaikų, besimokančių bendrojo lavinimo mokyklose. Šeima privalo pateikti pažymą apie šeimos sudėtį bei pažymą iš mokymo įstaigų, kai šeimoje yra vyresnių nei 18 metų vaikų, besimokančių dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose. Vaikų ir kūdikių namuose bei globos ir vaikų namuose augantys vaikai, gyvenantys šeimynose ar pas laikinus globėjus, kurie išlaikomi valstybės arba savivaldybės lėšomis, į vaikų skaičių lengvatai gauti neįtraukiami;

9.3. jei vaikui nustatytas neįgalumas (didelis), dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ir jis lanko specializuotas grupes bendrosios paskirties įstaigose arba specialiuosius darželius, skirtus vaikams, kurie dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, arba ugdomi integruotai bendrosiose grupėse, pateikus įrodančius dokumentus;

9.3. jeigu vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) mokosi Lietuvos Respublikos mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymą apie tėvų (globėjų, rūpintojų) mokymąsi dieninio tipo Lietuvos Respublikos mokyklose;

9.4. jeigu vienas iš tėvų (globėjų) atlieka tikrąją karo tarnybą (Lietuvos Respublikos piliečių privalomąją karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, Krašto apsaugos savanorių karo tarnybą, taip pat kariūnų tarnybą), pateikus pažymą iš tikrosios karo tarnybos vietos.