RUGELIS

Lopšelis - darželis

Šį mėnesį vyksta...


gegužės 01 d. - birželio 01 d.

Gegužės mėn.

Gegužės 3 d.

   Šventinė diena „Saulės diena +Mamyčių diena = "Mamyte, tu mano saulytė". Sveikinimai, fotosesija su mamomis
      Vaikai ir jų mamytės, pedagogai
Gegužės 3 d.
   Rajoninės bėgimo varžybos J. Pipynės taurei laimėti
      „Bildukų" gr. vaikai, pedagogai
Gegužės 7 d.
   Rajoninis priešmokyklinio amžiaus vaikų orientavimosi žygis „Ateik ir įveik - 2019" A. Dauguviečio parke
      „Bedančių" gr. vaikai, pedagogai
Gegužės 7 d.
   Seminaras pedagogams „Kaip nerėkti ant vaikų" (psichologas T. Lagūnavičius) Biržų ŠPT
      pedagogai
Gegužės 7 d.
   Konferencija „Bendrystės erdvė" (Edukatoriai.lt)
      įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai
Gegužės 8 d.
   Konferencija „Žaidimai: kūrybinė veikla ir savitumo paieškos vaikystėje"(Edukatoriai.lt)
      pedagogai
Gegužės 13-17 d.
   Teminė savaitė „Kaip gera turėti ir mylėti!", skirta tarptautinei šeimos dienai paminėti.
Gegužės 17 d.
   Sporto šventė visai šeimai
      Vaikai, jų šeimos nariai, darbuotojai
Gegužės 17 d.
   Gamtosauginė edukacinė programa „Skruzdėlytė Rytė"(atkelta iš balandžio mėn.)
      Vaikai
Gegužės 21 d.
   L-d „Genys" teatro būrelio spektaklis „Keista istorija"
      Vaikai, pedagogai
Gegužės 22 d.
   Pedagoginis posėdis lopšelyje-darželyje „Genys"
       pedagogai
Gegužės 23 d.
   Veiklos dienelė lauke „Pievos gyvenimas", pasaulinei akcijai „Pamoka lauke" paminėti
      Vaikai, pedagogai
Gegužės mėn.
   Grupių pedagogų ir tėvelių susitikimai, apžvelgiant mokslo metų pasiekimus
      Grupių pedagogai, vaikų tėveliai
Gegužės 31 d.
   Atsisveikinimo su darželiu šventė „Bedančių TV rodo"
       „Bedančių" gr. vaikai, tėveliai, pedagogai
Gegužės 15,20,21,27,28,29 d.
   Savęs pažinimo kursai ne pedagoginiam personalui(Biržų ŠPT psichologė Ž.Taurienė)
      Darbuotojai
Gegužės mėn.
   Vaikų darbelių parodėlės „Pievos gyvenimas", „Didieji rugeliečiai"
      Vaikai, pedagogai

Tėvams

 

 

 tevu linija

 

   Prezidentės Dalios Grybauskaitės kampanijos „Už saugią Lietuvą" iniciatyva daugiau kaip prieš mėnesį pradėjo veikti „Tėvų linija" – nemokama specialistų pagalba tėvams telefonu. Tačiau dar ne visi tėvai žino, kad paskambinę nemokamu numeriu 8 800 900 12, gali pasikonsultuoti su Paramos vaikams centro specialistais visais jiems rūpimais klausimais apie vaikų auginimą. 

http://www.pvc.lt/lt/naujienos/2-be-kategorijos/399-tevu-linija

 

*******************************

 Kviečiame susipažinti ir pasinaudoti „S.M.A.R.T. tėvystė" internetinės platformos teikiamomis galimybėmis: http://www.smarttevyste.lt/

*******************************

Paskaityti...

 http://www.15min.lt/ji24/straipsnis/vaikai/jokiu-bausmiu-ir-rekimu-4-zodziai-priverciantys-vaika-pasitaisyti-ir-elgtis-deramai-551-492588

****************************

  Tėveliai,

  informuojame, kad nuo 2018-09-05 iki 2019-09-04 visi mūsų darželio vaikai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų.

  Sutartis sudaryta su ADB "Gjensidige" draudimo agentūra. Draudimo liudijimas Nr. GJELT 2747519

  Smulkesnės informacijos apie draudimo sąlygas teiraukitės pas įstaigos direktorę.

 

**************************** 

Siūlome paskaityti: 

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/seima-ir-darzelis-kelias-i-partneryste/18236

 

http://www.vaikystes-sodas.lt/Austejos-blogas/jeigu-jums-atrodo-kad-vaikas-darzelyje-niekada-nepripras/1281

 

http://www.tavovaikas.lt/kudikis/mamos-kertele/austejos-landsbergienes-receptas-kaip-suderinti-seima-ir-karjera.d?id=65885154

 

http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/lavinimas-ir-ugdymas/paliekamas-darzelyje-vaikas-rekia-ka-patars-psichologe.d?id=65979278

 

***************************

PADĖKA

 Gerbiami Tėveliai,

   Nuoširdžiai dėkojame už praėjusių metų fizinių asmenų pajamų mokesčio 2% paramą. Visi, kurie skyrė savo šią mokesčio dalį įstaigai, prisidėjo prie "Rugelio" materialinės bazės stiprinimo.

   Maloniai prašome ir šiais metais prisidėti prie lopšelio - darželio rėmimo.

  Vadovaudamiesi LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 3002, Nr. 116-5254) 34 straipsnio 3 dalies nuostatomis, Jūs galite skirti  2% paramą mūsų lopšeliui - darželiui. Dėl prašymų užpildymo galite kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją, darželio administraciją (turėti asmens dokumentą) arba pildyti internete adresu www.vmi.lt iki 2016 m. gegužės 1 d.  

 

 Primename savo duomenis:

Biržų lopšelis - darželis  "Genys" skyrius "Rugelis"

Liepų g. 30, Biržų k., Širvėnos sen.

AB Luminor bankas

a/s LT064010041300040058

kodas 190534670

 

DĖKOJAME 

**************************

Mieli Tėveliai,

 Įtemptas suaugusiųjų gyvenimas veikia ir mūsų vaikų emocijas. Labai svarbu, kad mažieji gebėtų suprasti ir įvardinti savo jausmus, mokytųsi valdyti pyktį, tinkamai reikštų džiaugsmą.

  Portale www.ikimokyklinis.lt  rasite psichologo Vyčio Valantino patarimus, kaip elgtis, kai vaikus užplūsta pykčio banga. Visa tai rasite straipsnyje "Mano vaikas mokosi pykti: psichologo mintys apie emocinį vaikų ir tėvų švietimą". 

**********************************

  Tėveliai, vis dar jaučiate nerimą, sunku ir gaila išsiskirti su savo mažyliu? Sunki adaptacija darželyje? Siūlome paskaityti portalo www.tavovaikas.lt publikuojamą Valdorfo pedagogikos lektorės ir Valdorfo vaikų darželio "Namelis medyje" auklėtojos Rasos Ragauskaitės - Driukienės patarimus.

    Taip pat gerų patarimų rasite ir svetainėje www.pozytivitevyste.lt

*****************************

 

Mokinių atostogų grafikas 2018-2019 m.m.

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Papildomos atostogos

 2018-10-02

 2018-10-05

 

2019-01-03

2019-01-04

 

2019-03-12

2019-03-15

Vasaros

2019-06-01

2019-08-31

 

UGDYMO PROCESO PABAIGA 2019-05-31

 

******************************

Gerb. Tėveliai, norime Jums priminti apie internetinę svetainę www.ikimokyklinis.lt ir siūlome paskaityti joje publikuojamus straipsnius.

    Švietimo ir mokslo ministerijos internetinėje svetainėje www.smm.lt , skiltyje, skirtoje tėvams, galite rasti naudingos informacijos apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 

 

 

*******************************

 

Gerbiami Tėveliai,

primename, kad Jūsų vaikučių saugumui užtikrinti, lopšelio - darželio direktorės 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V - 89, vaikai bus išleidžiami namo tik su tėvais (globėjais) arba kitais suaugusiais asmenimis, kuriuos Jūs nurodėte asmenų, galinčių pasiimti vaikus iš ugdymo įstaigos, sąraše.

Būkime atsakingi už mūsų vaikų saugumą.

 

********************************

TĖVAMS

 

Vaikų priėmimas į lopšelį – darželį

 

  1. 1.Vaikai į lopšelį - darželį priimami tėvams (globėjams) pateikus prašymą, gimimo liudijimą (kopiją), pažymą apie sveikatą. Prašymai registruojami registracijos žurnale.
  2. 2.Vaiko priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, įforminamas rašytine mokymo sutartimi.
  3. 3.Vaikų grupės formuojamos kasmet iki rugsėjo 1 d., nors prašymus tėvai (globėjai) gali pateikti bet kuriuo metų laiku.

Vadovaujantis higienos normomis,

  1. 1.1-3 metų vaikai ugdomi ankstyvojo amžiaus (lopšelio) grupėje. Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 15.
  2. 2.3-5 metų vaikai ugdomi ikimokyklinio amžiaus grupėse. Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 20.
  3. 3.Vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 6 metai, ugdomi priešmokyklinio ugdymo grupėje. Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 20.

 

Mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje

 

Vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu T – 233 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2014 m. rugsėjo 25 d. Nr. T-182 sprendimu pakeisti Biržų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-233, 4 ir 5 punktai) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse mokestis už vaikų išlaikymą iš tėvų skaičiuojamas taip:

Ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje:

-         pusryčiai     0,43 Eur

-         pietūs          0,70 Eur 

-         vakarienė    0,43 Eur 

Viso:                  1,56 Eur 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse:

-         pusryčiai     0,43 Eur 

-         pietūs          0,87 Eur 

-         vakarienė    0,43 Eur 

Viso                   1,74 Eur 

Atlyginimą už maitinimą tėvai (globėjai, rūpintojai) moka 100 proc. nustatytos 1 (vieno), 2 (dviejų), 3 (trijų) arba 4 (keturių) kartų per dieną maitinimo normos atlyginimą už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną.

Taip pat tėvai moka 0,35 Eur dydžio mokestį už kiekvieną lankytiną dieną nepriklausomai nuo amžiaus grupės ugdymo, kitoms reikmėms ar darbuotojų darbo apmokėjimui. Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstagoje.

 

Užmokesčio lengvatų taikymas

1. Užmokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje – darželyje nemokamas:

           1.1. jei vaiko šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus įrodančius dokumentus (pažyma teikiama kas tris mėnesius);

           1.2.jei vaikas lanko specializuotas grupes bendrosios paskirties įstaigose arba specialiuosius darželius, skirtus vaikams, kurie dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turi didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių, arba ugdomi integruotai bendrosiose grupėse, pateikus įrodančius dokumentus; 

            1.3. jei vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos, pateikus gydytojo pažymą;

            1.4. vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;

            1.5. vasaros mėnesiais (birželio - rugpjūčio mėn.), pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą;

            1.6. vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) priverstinių atostogų metu bei ne darbo laiku, kai vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) nuolat  dirba pamainomis, nuolat turi laisvas dienas, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;

            1.7. mokinių atostogų metu (jei ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje) bei priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų atostogų metu, pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą;

            1.8. jei įstaiga (grupė) uždaryta dėl higienos normų pažeidimo, karantino, epidemijos;

            1.9. pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomi vaikai, kuriems ugdymo laikotarpiu pagal Socialinės paramos mokiniams

įstatymą Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu yra paskirtas nemokamas maitinimas.

2. Tėvams (globėjams, rūpintojams) užmokestis už vaikų išlaikymą mažinamas 50 %:

            2.1. jei vaikas turi vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios,

                 nežinia, kur esančiu, neveiksniu arba atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

            2.2. jei šeima augina 3 ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose) pateikus šeimos sudėties pažymą iš seniūnijos ir pažymą iš mokymo įstaigos;

            2.3. jei vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą rugsėjo ir vasario mėnesiais;

            2.4. jei vaiko tėvas (ar vienas iš tėvų) atlieka karinę tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą;

3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) dokumentus, reikalingus atlyginimo už maitinimą lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą,pateikia priimant vaiką į grupę arba

paiskeitus aplinkybėms. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Jei tėvai (globėjai,

    rūpintojai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendrąja tvarka.

4. Užmokestis už vaiko išlaikymą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.