RUGELIS

L/d „Genys“ skyrius

Šį mėnesį vyksta...


birželio 01 d. - rugpjūčio 31 d.

Vasaros sezono renginiai

Birželio 10-11 d.
NŠA projekto mokymai „2.2-178(PŠ) Ikimokyklinio
ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas
vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis:
mokymai programų rengėjams" Rokiškyje.


Birželio 21 d.
Kūrybinis detektyvas „Kur slepiasi paparčio žiedas?" (Rasos šventė).


Birželio 28 d.
Dienos STOVYKLA „SPORTAS - SVEIKATA, PURVAS - PRAMOGA!". Olimpinis projektas + Tarptautinė purvo diena.


Liepos 5 d.
KARŪNOS DIENA, skirta Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai.


Liepos 19 d.
IŠDYKUSIŲ BURBULŲ DIENA. Eksperimentų lauke diena „Gaminame muilo burbulus"


Liepos 25 d.
Veiklos dienelė lauke „DEBESŲ KARALYSTĖ" (Debesų stebėjimas, kūrybiniai darbai).


Liepos 29 d. – rugpjūčio 2 d.
KŪRYBINĖ savaitė „MANO MIESTAS ŠVENČIA" (Biržų miesto šventė).


Rugpjūčio 14 d.
Veiklos dienelė lauke „VASAROS APYRANKĖ" (Žolinės).


Rugpjūčio 26-30 d.
SUSITIKIMAI su grupių mokytojų komandomis.


Birželis-rugsėjis
Sveikatos ugdymo projekto „Veikla lauke: kuriu, judu,
tyrinėju, žaidžiu" įgyvendinimas

Tėvams

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės ataskaitos skelbiamos www.darzelis-genys.lt

Darbuotojų darbo užmokestis

Informacija ruošiama.

Savivalda

Lopšelio - darželio taryba

Aukščiausia savivaldos institucija, teikianti tėvų ir pedagogų atstovus svarbiausiems ugdymo įstaigos veiklos tikslams numatyti bei įgyvendinti ir spręsti kitus įstaigos veiklos klausimus.

1. Vesta Strelcova – pirmininkė (tėvų atstovė).

2. Sandra Skadinienė – pirmininko pavaduotoja (mokytoja).

Nariai:

3. Nida Alonderienė (skyriaus „Rugelis“ vedėja).

4. Aušra Pliekaitienė (mokytoja).

5. Ilona Čingienė (mokytoja).

6. Lina Jurkaitė - Valentinienė (tėvų atstovė).

7. Asta Armonė (tėvų atstovė).

8. Šarūnė Viederienė (tėvų atstovė).

9. Kristina Pakalnienė (skyriaus „Rugelis“ tėvų atstovė).

Mokytojų taryba

Nuolat veikianti darželio savivaldos institucija, skirta vaikų ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi įstaigos pedagogai. Mokytojų tarybai vadovauja direktorė Laimutė Špokienė.

Metodinė grupė

Veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Grupei vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Valintėlienė.

Metodinės grupės funkcijos:

  1. Nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus.
  2. Planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą.
  3. Nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.